Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị điển hình tiên tiến

Tác giả: Sơn Dương

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2010 – 2015.

untitled

Đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu cho ông Phan Duy Tuyên, Chủ tịch LHH

Phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) tỉnh Bạc Liêu có nhiều chuyển biến tích cực: LHH đã cùng Hội đồng thẩm định phản biện nghiệm thu nhiều đề tài, dự án và nhiệm vụ cấp tỉnh quan trọng như: “Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, “Hiện trạng môi trường Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2015”; “Công trình xây dựng hạ tầng khu du lịch vườn chim Bạc Liêu”; Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu”;…

Trong nhiệm kỳ qua, LHH cũng đã phát động sâu rộng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng bằng nhiều hình thức, mang lại nhiều sáng kiến khoa học thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, LHH còn đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao công nghệ mới cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc, phát học bổng cho trẻ em nghèo; trong đó, hỗ trợ 10 bếp cũi không khói, 5 suất học bổng cho con em đồng bào dân tộc Khmer…

untitleds

Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giai đoạn 2015 – 2020, LHH phát động phong trào thi đua, khen thưởng với một số nội dung như: phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác chuyên môn với chất lượng và hiệu quả cao; 100% Hội thành viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trao do Trung ương và địa phương phát động.

Tại hội nghị có 1 cá nhân và 3 tập thể được nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời

Tin tức khác