Nghề làm báo nhọc nhằn nhưng vinh quang

Tác giả: PV

Nghề báo là đam mê, là cám dỗ,  khó khăn, nhọc nhằn nhưng lại vinh quang và có trách nhiệm với xã hội cao.

images (2)

Ảnh minh hoạ

Báo chí là một hoạt động đặc biệt mang đặc tính chính trị – xã hội. Mỗi tác phẩm báo chí được công bố, phát hành rộng rãi đều trực tiếp hay gián tiếp tác động đến nhận thức, tâm tư, tình cảm và tư tưởng của quần chúng và hành vi của cộng đồng. Vĩ lẽ đó, người làm báo có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình trong nước và quốc tế phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; tuyên truyền phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới; tích cực góp phần nâng cao dân trí, ổn định chính trị, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, là diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; phát hiện nhân tô mới, nêu các gương điên hình tiên tiến; kiên quyêt đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, cửa quyến; mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đã dấn thân vào nghề báo thì phải có đôi tai thính, để phát hiện ra những sự kiện, những vấn đề đang được quan tâm, đang được cần giải đáp; phát hiện ra những sự kiện quan trọng có giá trị, để cung cấp thông tin cho bạn đọc. Để nghe ngóng tìm ra những chi tiết điển hình, những nhân vật điển hình, những hoàn cảnh điển hình… Bên cạnh đó, cũng phải có cái “mũi thính”, nghĩa là phải biết phân biệt được: hay – dở; thật – giả; đúng – sai trong những mớ thông tin hỗn độn, dày dặc; trong những sự kiện lớn và trong những đống tài liệu mà rất có thể ở đó người cung cấp tài liệu đã gài bẫy, cho nhà báo ăn thông tin giả. Rồi cũng phải biết phân biệt được rằng nên như thế nào, có đáng viết hay không, có nên viết hay không, mà viết rồi có nên đăng hay không và nếu đăng thì liệu có làm ảnh hưởng đến sự tốt đẹp của xã hội hay thậm chí ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc hay không. Nghề làm báo cũng phải biết dũng cảm bảo vệ cái đúng và phải dũng cảm đấu tranh với sai trái, những gì gây tổn hại đến lợi ích của nhân dân, của đất nước như lời Bác Hồ đã dặn với các nhà báo vào năm 1947 “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”, thì ý nghĩa cập nhật của nó là rất cao, và nhiệm vụ của các nhà báo chân chính đương đại cũng đã được nhấn mạnh: Một là “phò chính”, tức bảo vệ chính nghĩa, nói lên sự thật, đồng hành với lẽ phải, và hai là “trừ tà”, tức lên án cái xấu cái ác, chống lại sự phi nghĩa. Muốn phân biệt được đâu là “chính” đâu là “tà” phải dựa vào dân, phụng sự nhân dân, phải dựa vào lợi ích quốc gia, phụng sự Tổ quốc.

Nhọc nhằn nhưng vinh quang. Người theo nghề báo phải biết tự hào với những vinh quang của nghề để vượt qua những nhọc nhằn vốn có. Nếu không dấn thân và không yêu nghề thì người làm báo khó có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội gửi trao mà còn làm chậm sự phát triển của xã hội. Nếu nhà báo xem nhẹ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, phản ánh thông tin không trung thực, thiếu khách quan thì sẽ làm cho bạn đọc sẽ hiểu nhầm; hơn thế là đã không làm tròn trách nhiệm giúp lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan đưa ra chủ trương, chính sách đúng, kịp thời định hướng, giải quyết sự việc, cho dù bản chất, vấn đề báo chí nêu là tích cực hay tiêu cực. Do đó, người làm báo không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao tay nghề, góp phần mang lại sự sinh động, đa dạng và hiệu quả cho tờ báo.

 

Trả lời

Tin tức khác