Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2015

Tác giả: L.H

Thay đổi biểu mẫu đăng ký hành nghề Luật sư, chậm trả lương phải trả lãi, thay đổi mã vùng điện thoại cố định…là những chính sách có hiệu lực trong tháng 3.

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Thay đổi biểu mẫu đăng ký hành nghề Luật sư

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BTP quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. Theo đó, người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài, người đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư… khi thực hiện đăng ký hành nghề, thành lập tổ chức hành nghề sẽ áp dụng các biểu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư này. Số lượng mẫu giấy tờ đã giảm xuống còn 22 mẫu thay vì 29 mẫu như Thông tư 17/2011/TT-BTP.
Thông tư 02 có hiệu lực từ ngày 5-3-2015.

Trả lương chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm tiền

Nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-3-2015. Theo đó, NSDLĐ trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do NHNN công bố tại thời điểm trả lương. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng.

Mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Từ ngày 1-3-2015, sẽ áp dụng mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó, mức lương không quá 40 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia tư vấn thuộc 01 trong các trường hợp: Có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; Có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; Đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.

Trong những trường hợp cần thiết đòi hỏi chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, khả năng cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế hoặc điều kiện làm việc khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, mức lương chuyên gia có thể cao hơn nhưng không quá 1,5 lần mức trên.

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Kể từ 1-3-2015, Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau: Thay đổi mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, như TP. Hà Nội đổi từ 4 thành 24; TP. Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28, TP. Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236…Số thuê bao điện thoại cố định sẽ có độ dài từ 7-8 chữ số (trước đây cho phép từ 6-9 chữ số). Đối với mạng viễn thông di động đã có quy định cụ thể về mã mạng (có độ dài 2 chữ số); số thuê bao có độ dài từ 7-8 chữ số (trước đây là 7-9 chữ số). Ngoài ra, Thông tư còn quy định về mã mạng điện thoại Internet là 65, số thuê bao có độ dài 8 chữ

Trả lời

Nguồn bài viết: Đại Đoàn Kết

Tin tức khác