Ninh Thuận: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS), giai đoạn 2015-2020”.
Theo đó, đề án được triển khai ở các xã vùng đồng bào DTTS, khu vực đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Với phương thức xây dựng, triển khai thực hiện mô hình điểm đối với địa bàn vùng đồng bào DTTS có tỷ lệ hoặc nguy cơ cao về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, lễ hội; Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện đề án… Đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực hôn nhân vùng đồng bào DTTS, giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Văn Hóa

Tin tức khác