Ninh Thuận: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Tác giả: Trí Thiện – Nguyễn Phú Hoàng Sơn Dương

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015) trong thời gian tới.

PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình phát biểu kết luận cuộc họp.

PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo ông Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Ninh Thuận năm 2015, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015) của tỉnh chủ trì cuộc họp 17/7/2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015) trong thời gian tới.
Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 14/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 23/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1479/KH-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương đã triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành trong năm 2015 và các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp. Quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã có sự tham gia phối hợp tích cực của các Sở, ngành liên quan triển khai toàn diện trên các mặt giáo dục chính trị; tuyên truyền; thi đua, khen thưởng; văn thể; xã hội, từ thiện.
Một số hoạt động đã triển khai như: Tổ chức 04 đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hoàn thành biên soạn lịch sử Công an Ninh Thuận giai đoạn 1954 – 1975; kết thúc vòng sơ khảo cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống CAND; tổ chức Hội thi Công an xã giỏi năm 2015 và tham gia Hội thi Công an xã giỏi năm 2015 cấp khu vực do Bộ Công an tổ chức tại Đắc Lắc; tham gia Hội thi Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã giỏi cấp khu vực do Bộ Công an tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an hưởng ứng cuộc thi toàn quốc “Viết cho đồng đội, viết cho người thân” do Bộ Công an tổ chức; chọn cử 04 đại biểu tham dự Liên hoan phụ nữ xuất sắc lần thứ III lực lượng CAND, giai đoạn 2010 – 2015, 03 cá nhân tham dự buổi gặp mặt nữ Cảnh sát tiêu biểu do Tổng cục Cảnh sát tổ chức, 03 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tham gia giao lưu trực tuyến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức; tổ chức cho CBCS theo dõi truyền hình trực tiếp Chương trình Gala “Giữ trọn lời thề” tổng kết, trao giải đợt sinh hoạt chính trị CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phát động 70 ngày thi đua cao điểm trong toàn lực lượng CAND do Bộ Công an tổ chức; tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh lần thứ VII, tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng cấp khu vực do Bộ tổ chức tại Khánh Hòa và Liên hoan tiếng hát truyền hình CAND vòng chung kết…
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an toàn tỉnh trong thời gian qua đã triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015). Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chủ động triển khai, phối hợp tích cực, hỗ trợ lực lượng công an triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch chung, đặc biệt là tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015) của tỉnh đảm bảo thiết thực, trang trọng, tiết kiệm; thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm để giáo dục niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và lực lượng CAND; giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, từ đó động viên CBCS Công an nhân dân vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Gửi phản hồi

Tin tức khác