NXB Giáo dục báo cáo vụ sách dạy trẻ dẫm thủy tinh

Ngày 25/8 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung không phù hợp trong sách thực hành kĩ năng sống.Sach 1
Liên quan đến việc phản ánh của một số trang tin điện tử và mạng xã hội về nội dung trong bài học Vượt qua nỗi sợ (trang 77) sử dụng mẩu chuyện minh họa Bạn An dũng cảm để dạy học sinh tăng lòng dũng cảm bằng việc đi trên thảm thủy tinh của cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” của tác giả Phan Quốc Việt do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2014.

Cuốn sách này thuộc loại sách tham khảo, không phải sách giáo khoa.
Ngay sau lần xuất bản đầu tiên, được sự góp ý của độc giả về nội dung không phù hợp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kịp thời chỉnh lí trong lần in tái bản năm 2015 (đã hoàn thành từ tháng 4/2015).

Đối với cuốn được xuất bản lần đầu năm 2014 đã không còn được sử dụng và lưu hành trên thị trường.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin rút kinh nghiệm sâu sắc việc này và sẽ có thông tin phản hồi đầy đủ đến các cơ quan thông tin đại chúng và độc giả.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục khẩn trương kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo về việc sách dạy trẻ dẫm lên thủy tinh về Bộ trước ngày 28/8/2015.

Trả lời

Nguồn bài viết: Điện Tử Chính Phủ

Tin tức khác