Phạm Ngũ Lão:  5.000 ký gạo hỗ trợ cho người dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Tác giả:                                                                                                 N.T

Ngày 7/5/2020, Đảng ủy – HDND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phạm Ngũ Lão tiếp tục tổ chức hỗ trợ gạo cho người dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và thành viên trong lượng tham gia phòng chống dịch covid-19.

pnl phat gao (41)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phạm Ngũ Lão Phạm Thị Phương Dung cho biết:  Tổng số gạo hỗ trợ trao đợt này là 5.000 ký gạo chia thành  500 suất được phân bổ về cho các khu phố phát.  Mỗi người dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và thành viên trong lượng tham gia phòng chống dịch covid-19 sẽ nhận được 10 ký gạo. Ngoài ra, khu phố cũng đi đến tận nhà phát gạo cho những trường hợp đi lại khó khăn không đến được địa điểm để nhận gạo.

 

Trả lời

Tin tức khác