Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Tác giả: Phương Nhi

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Đức Vinh.

Ông Lê Đức Vinh sinh ngày 15/12/1965, quê quán xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng.

Vào ngày 26/10, tại cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh đạt 45/47 số phiếu bầu đối với chức danh này.

Trước khi được phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; tiếp đó giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.

Sau đó, ông Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 và tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII mới đây, ông được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy để nghỉ hưu theo chế độ.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Điện Tử Chính Phủ

Tin tức khác