Phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký ban hành Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Khách quốc tế tại Điện Biên-ảnh: Thanh Hà¶nh : Kh¸ch du lÞch ng­êi n­íc ngoµi ®i th¨m nghÜa trang §iÖn Biªn Phñ. ¶nh : Thanh Hµ TTXVN

Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng, đồng bộ, chất lượng cao, giá trị gia tăng cao; thu hút thêm nhiều thị trường khách du lịch và thu hút nhiều đầu tư vào du lịch. Cụ thể: Đến năm 2020, hình thành các dòng sản phẩm du lịch mang tính hệ thống; từng bước định vị hình ảnh các dòng sản phẩm, trong đó sản phẩm du lịch biển đảo, sản phẩm du lịch khám phá kỳ quan hang động thành sản phẩm có thương hiệu, có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. Hình ảnh biểu tượng cho Du lịch Việt Nam với những giá trị nổi bật toàn cầu là Di sản thiên thiên thế giới vịnh Hạ Long và Phong Nha – Kẻ Bàng. Đồng thời, định vị các sản phẩm đặc trưng của 7 vùng du lịch; xây dựng quy hoạch, tập trung đầu tư phát triển 1/3 các khu vực có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia, tạo điểm nhấn phát triển sản phẩm cho các vùng du lịch. Phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí tạo sự đa dạng cho sản phẩm; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm một cách toàn diện.

Đến năm 2025, định vị rõ nét các dòng sản phẩm gắn với các vùng du lịch, trong đó, cùng với du lịch biển đảo, du lịch văn hóa sẽ là những sản phẩm thương hiệu thu hút mạnh mẽ khách quốc tế và nội địa. Tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch đô thị; 2/3 các khu vực có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia hoàn thành lập quy hoạch và tập trung đầu tư phát triển. Đến năm 2030, phát triển đồng bộ 4 dòng sản phẩm gắn với các vùng du lịch. Hoàn thành xây dựng quy hoạch và đầu tư cho các khu vực tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia; sản phẩm du lịch Việt Nam được ghi nhận trên thị trường khu vực và quốc tế.

Đề án định hướng ưu tiên phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chính: Phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển, đảo; sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội; sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá đa dạng sinh học; phát triển du lịch đô thị, khai thác giá trị văn hóa truyền thống, lối sống, sinh hoạt đô thị. Phát triển các loại hình du lịch mới: Du lịch MICE, giáo dục, du thuyền, caravan, dưỡng bệnh, làm đẹp, vui chơi giải trí…; khai thác giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc, các giá trị văn hóa nghệ thuật cao. Liên kết tạo sản phẩm du lịch vùng, liên kết theo loại hình, liên kết du lịch với các ngành hàng không, đường sắt, tàu biển.

Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của 7 vùng: Vùng Trung du miền núi Bắc bộ gắn với du lịch sinh thái núi, tìm hiểu văn hóa dân tộc thiểu số; Vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc gắn với du lịch di sản thiên nhiên thế giới và văn minh sông Hồng; Vùng Bắc Trung bộ gắn với du lịch di sản thiên nhiên thế giới và di sản văn hóa thế giới, di tích lịch sử cách mạng Việt Nam; Vùng duyên hải Nam Trung bộ gắn với du lịch nghỉ dưỡng biển đảo; Vùng Tây Nguyên gắn với du lịch sinh thái cao nguyên đất đỏ và văn hóa dân tộc thiểu số; Vùng Đông Nam bộ gắn với du lịch đô thị, MICE, lịch sử cách mạng Việt Nam; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gắn với du lịch sinh thái sông nước, miệt vườn.

Đề án đưa ra giải pháp tập trung thu hút đầu tư phát triển các khu du lịch quốc gia; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tiện nghi phục vụ khách; đầu tư phát triển sản phẩm quà lưu niệm, mặt hàng truyền thống địa phương; bảo tồn, tôn tạo các giá trị tài nguyên, môi trường du lịch; đầu tư phát triển đồng bộ các yếu tố dịch vụ khác; hợp tác quốc tế phát triển các chuỗi sản phẩm động lực; liên kết phát triển sản phẩm mang tính hệ thống, chất lượng. Xây dựng và ban hành cơ chế liên kết giữa Du lịch và các ngành trong xây dựng sản phẩm; xây dựng cơ chế liên kết, hợp tác hiệu quả giữa Trung ương, địa phương, các vùng, các địa phương… trong xây dựng, khai thác, quản lý và phát triển sản phẩm; ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và bán sản phẩm. Xây dựng các công cụ quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; kiểm soát, quản lý tốt chất lượng dịch vụ. Đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực; chuẩn hóa nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập và nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm; nâng cao nhận thức về phát triển sản phẩm cho cộng đồng. Đẩy mạnh quảng bá thu hút thị trường khách quốc tế; coi trọng thị trường khách nội địa; tăng cường xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: baodulich.net.vn

Tin tức khác