Phong Điền: Ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình

Tác giả: Ngọc Tiến

Chiều 16/8, Hội LHPN huyện Phong Điền tổ chức ra mắt mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế dùng túi ni long và sản phẩm nhựa một lần” tại chi Hội Phụ nữ thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền.

20190816-mohinh-pn

Ảnh minh họa

Mục đích thành lập mô hình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động tập huấn, các buổi sinh hoạt định kỳ… từng bước giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe con người.

Mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế dùng túi ni long và sản phẩm nhựa một lần tại chi Hội Phụ nữ thôn Hiền Lương xã Phong Hiền được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có Ban điều hành và các thành viên. Các thành viên có nhiệm vụ quan tâm tuyên truyền, phát triển thành viên; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em và người dân hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày.

Dịp này, Hội LHPN huyện Phong Điền và các thành viên chi Hội Phụ nữ thôn Hiền Lương xã Phong Hiền đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt mô hình “phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế dùng túi ni long và sản phẩm nhựa một lần ”. Đồng thời, Hội LHPN huyện Phong Điền đã tặng hơn 240 giỏ nhựa đi chợ và hộp nhựa cho các chị em phụ nữ xã Phong Hiền.

Trả lời

Tin tức khác