Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế: Phấn đấu vì thế hệ  tương lai

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  quản lý 77 đơn vị giáo dục công lập gồm: 24 trường Mầm non, 32 trường Tiểu học, 21 trường PTCS với tổng số 32.242 học sinh và 2.623 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

1577450996287_Tap the

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục, ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng và phát triển hệ thống trường lớp đạt tiêu chuẩn sư phạm, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng tầng hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa; tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy – học. Chú trọng công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường trên địa bàn huyện luôn đạt tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên trong ngành.

Hiện nay, toàn ngành có 55/77 trường học (đạt tỷ lệ 71,43%/,  gồm 11 trường Mầm non, 28 trường Tiểu học, 16 trường THCS) đã được Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Với thành tích 100% đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ, năm 2019, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang đã được Đảng bộ huyện khen thưởng danh hiệu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

img_9545_1

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giấy khen về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017; danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018 – 2019.

Trả lời

Tin tức khác