Phú Mỹ 5 năm xây dựng và phát triển

Tác giả: TT- PV

Thị trấn Phú Mỹ, tỉnh An Giang là trung tâm hành chính, kinh tế- văn hóa của huyện Phú Tân, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2010-2015 và các Nghị quyết của cấp trên, tình hình kinh tế- xã hội của thị trấn có bước phát triển ổn định, lợi thế về tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ được khai hiệu quả, góp phần nâng cao mức sống người dân.    

untitled

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, từ đó đã tập trung đề ra chủ trương với nhiều biện pháp thiết thực tạo được sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, bình quân thu nhập đạt gần 29 triệu đồng/người/năm, tăng 12 triệu đồng so với năm 2010, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Thương mại – dịch vụ là thế mạnh, chiếm trên 61% trong cơ cấu kinh tế nên được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện phát triển, đi đôi với tăng cường công tác quản lý thị trường theo đúng quy định pháp luật. Hoạt động dịch vụ ngày càng phát triển trên các lĩnh vực như dịch vụ vận tải hàng hóa, thông tin liên lạc, văn hóa, y tế,  tín dụng …, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Toàn thị trấn có 2.315 cơ sở tăng 1.194 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ, thu hút trên 3. 500 lao động có việc làm.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 35% trong cơ cấu kinh tế (tăng 3% so năm 2010). Hai làng nghề truyền thống rèn, bánh phồng hoạt động có hiệu quả, đầu tư máy móc trang thiết bị tăng sức cạnh tranh nâng chất lượng sản phẩm trên 2,7 tỷ đồng, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được củng cố, phát triển. Đến nay, toàn

thị trấn có 345 cơ sở, thu hút 1.023 lao động. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, giao thông đô thị, cụm tuyến dân cư cơ bản hoàn chỉnh tạo được vẽ mỹ quan đô thị.  

Nhìn chung, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, xây dựng trên địa bàn phần lớn quy mô nhỏ nhưng đã chú trọng đến việc mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng ngành hàng, mẫu mã hàng hóa đa dạng, tăng sức cạnh tranh, tuân thủ quy định vệ sinh môi trường.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chỉ còn chiếm 4% trong cơ cấu kinh tế (giảm 2,47% so đầu nhiệm kỳ) Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng 1,170 ha/3vụ/năm, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng bình quân đạt 8.190 tấn, diện tích màu 48ha/3 vụ, trong đó có 1,7 ha ứng dụng  công nghệ cao trồng rau sạch trong nhà lưới, thực hiện chương trình 3 giảm 3 tăng được 95,3%, 1 phải 5 giảm đạt 48,72%. Chương trình xây dưng nông thôn mới thực hiện có hiệu quả, đến cuối năm 2014 đạt 18/19 tiêu chí và 49/50 chỉ tiêu, làm tiền đề nâng cấp đô thị, đã hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND huyện trình cơ quan chức năng cấp trên, dự kiến công nhận thị trấn đạt đô thị loại IV vào tháng 5 năm 2016. 

 Hoạt động tài chính ngân sách đi vào ổn định, thực hiện đúng luật ngân sách. Tổng thu ngân sách theo phân cấp 5 năm đạt gần 30 tỷ đồng, tăng hơn 16 tỷ so nhiệm kỳ trước. Huy động sức dân tham gia đóng góp thực hiện công trình phúc lợi đường làng rèn 1,1tỷ đồng, và 4.000 mét vuông đất. Vốn xây dựng từ ngân sách trên 7 tỷ xây mới và sửa chữa các công trình bức xúc…. Song song thành quả về kinh tế, lĩnh vực văn hóa- xã hội tạo được sự hưởng ứng tích cực trong nhân dân, xây dựng được xã hội học tập đáp ứng yêu cầu vật chất và tinh thần của người dân. 

Chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì và phát triển. Cảnh quan sư phạm, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học; công tác huy động học sinh, chống lưu ban bỏ học, tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ bản được chuẩn hóa và trên chuẩn, công tác chống mũ chữ, phổ cập giáo dục đều đạt chuẩn và nâng chuẩn hàng năm, có 4/8 trường đạt chuẩn quốc gia, công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập được toàn xã hội quan tâm, góp phần nâng chất nguồn nhân lực địa phương. 

Hiệu quả hoạt động của trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và tiêu chí quốc gia, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân hoạt động thường xuyên, có sự tham gia các ban ngành đoàn thể hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, tỷ lệ tăng dân số giảm còn 1.16%, thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt kết quả tốt.

Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.   Thị trấn phối hợp ngành huyện tổ chức dạy nghề được 588 học viên, giải quyết việc làm cho 2.592 lao động góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống. Song song đó, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 288 triệu chi cất mới và sửa chữa 15 căn nhà tình nghĩa, 09 căn …nhà 167. Đồng thời vận động từ nhiều nguồn, cất mới 49 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Từ đó giúp đối tượng chính sách, hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống,  tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-2 %/ năm, thị trấn còn 164 hộ nghèo chiếm 2,89% tổng số, giảm gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. 

Văn hóa, thể dục, thể thao, phong trào TDXDĐSVH phát triển khá toàn diện, thông qua công tác tuyên truyền vận động các ban ngành, đoàn thể và nhân dân, hưởng ứng tích cực tham gia các phong trào do huyện, tỉnh tổ chức…

Nhìn lại chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển (2010- 2015), Phú Mỹ đã có những bước tiến vượt bật, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi để đến năm 2016 đạt tiêu chí đô thị loại IV, thực sự thể hiện là bộ mặt trung tâm kinh tế- văn hóa và hành chính của huyện cù lao Phú Tân.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Tỉnh An Giang

Tin tức khác