Phú Yên: Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tác giả: Đức Hiệp – Hồng Huệ

Năm 2016, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được UBND tỉnh Phú Yên rất quan tâm, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2016, như: tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Hiến pháp năm 2013; các luật, pháp lệnh mới được ban hành, tập trung vào Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi),…

image001

Ảnh minh họa về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cộng đồng

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 sẽ tập trung các nhiệm vụ đó là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật căn cước công dân, Luật trưng cầu ý dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Tài nguyên và Môi trường biển và hải đảo, Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)… các Luật khác liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc gắn với sự kiện chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Năm 2016, UBND tỉnh Phú Yen tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương đến mọi người dân qua các kênh thông tin truyền thông, báo, đài…
Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến về kết quả cải cách thủ tục hành chính thời gian qua, đồng thời đẩy mạnh triển khai phổ biến, công khai các Bộ thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền đã được rà soát, chuẩn hóa theo quy định để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách thủ tục hành chính.
Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, pháp luật về cộng đồng ASEAN, các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên…
Với sự quan tâm xuyên suốt của ban lãnh đạo tỉnh Phú Yên dành cho người dân trên địa bàn tỉnh, hy vọng sẽ góp phần hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật của người dân.

Trả lời

Tin tức khác