Phường Nguyễn Thái Bình: Họp mặt kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tác giả:                                                                                                           N.T

Ngày 4/11/2019 vừa qua, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2019) và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11/2019. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường.

TRAO HUY HIEU DANG NTB 1

Họp mặt kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn nêu rõ: Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại đánh bại hai đế quốc, hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là sau hơn 30 năm đổi mới đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

TRAO HUY HIEU DANG NTB 2

Họp mặt kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn  bày tỏ lòng tri ân đến các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong buổi lễ hôm nay, các đồng chí đã góp công sức, trí tuệ vào những thành tựu cách mạng và sẽ là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên noi theo để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác phục vụ nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với thế hệ đảng viên đi trước.

Dịp này, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình trao Huy hiệu Đảng 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, trao Huy hiệu Đảng 30 năm tuổi Đảng cho một đảng viên.

Trả lời

Tin tức khác