Phường Nguyễn Thái Bình: Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”

Tác giả:                                                                                                           N.T

NTB BIEU DUONG HOC TAP (11)

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường Trần Thanh Thủy cho biết: Trong giai đoạn 2016 – 2020, Đảng ủy, UBND phường đều có nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhằm đạt được các tiêu chí cơ bản là tạo  điều kiện thuận lợi cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời; có 36 cán bộ, công chức thyam gia chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; vận động nhân dân đăng ký tham gia xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”; Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 60 lớp kỹ năng thực hành xã hội với 3.910 lượt người tham gia, mở các lớp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình lao động nghèo; Hội khuyến học và 6 chi hội khu phố đã trao 277 suất học bổng với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cùng hội khuyến học đã đề ra nhiều nội dung hình thức, biện pháp tổ chức lồng ghép phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chương trình “giảm nghèo bền vững”, phong trào “Cùng em tiếp bước đến trường”…để chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho học sinh nghèo hiếu học, chống lưu ban, nghỉ bỏ học…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Quận 1 Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội khuyến học phường. Đồng chí mong rẳng trong thời gian tới phường tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đạt hiệu quả; tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”;…

Dịp này, UBND phường tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 23 cá nhân đạt danh hiệu Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu phường Nguyễn Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020; tặng Giấy khen cho 7 cá nhân đã tích cực tham gia lớp học thể dục nhịp điệu do Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức.

Trả lời

Tin tức khác