Quận Bình Tân họp mặt truyền thống ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tác giả:   Nguyễn Tuấn

       Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Việt Nam, ngày 20/6/2019, UBND quận Bình Tân, TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống với sự tham dự của nhiều nhà báo, phóng viên các đơn vị Báo, Đài tại địa phương cũng như Trung ương.

P_20190620_142625

   Quận Bình Tân họp mặt truyền thống ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Báo cáo tại buổi họp mặt, ông Đỗ Đình Thiện, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho biết tổng giá trị sản xuất kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức 33.559,7 tỷ đồng (50,46% so với kế hoạch cả năm).  Hiện tại có  44.727 đơn vị hoạt động kinh tế đang hoạt động trên địa bàn quận trong đó 20.743 đơn vị doanh nghiệp và 23.984 hộ sản xuất kinh doanh cá thể.  Công tác an sinh xã hội đã được lãnh đạo quận Bình Tân chú trọng bằng kết quả đã giải quyết 3.485/4028 hồ sơ xin được cấp giấy phép xây dựng. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn quận đạt 99,3%. Toàn quận còn tồn đọng 643 hộ nghèo (gồm 2661 nhân khẩu) và 1.003 hộ cận nghèo (4414 nhân khẩu). Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ủy ban nhân dân quận đã lập thủ tục giải quyết cho 173 hộ nghèo vay với số tiền 8,949 tỷ đồng, đồng thời cặp phát 3914 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

     Cuối buổi họp mặt ông Nguyễn Văn Hạnh, trưởng ban Tuyên giáo quận Bình Tân đã đánh giá cao vai trò của các đơn vị báo chí đã giúp lãnh đạo quận tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời kịp thời nhìn nhận những khiếm khuyết, sai sót để có sự chấn chỉnh trong công tác điều hành quản lý. Tập thể lãnh đạo quận Bình Tân luôn sẵn sàng đón nhận những phản ánh kịp thời chính xác những thông tin tích cực cũng như tiêu cực từ các đơn vị báo chí nhằm mục đích cùng nhau xây dựng địa bàn quận Bình Tân ngày càng phát triển toàn diện và bền vững theo chủ trương chung của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời

Tin tức khác