Quần thể cây đa ở Đồng Văn được công nhận cây di sản

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa trao Bằng chứng nhận quần thể cây đa cổ thụ ở thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn, Hà Giang là cây di sản Việt Nam.

2015_133_8_a1

Đây là quần thể gồm hơn chục cây đa cổ thụ, trong đó 4 cây to nhất có tuổi đời từ 515 năm đến 570 năm. Sau một thời gian phối hợp nghiên cứu, đánh giá, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng các ngành chuyên môn đã kết luận quần thể cây đa cổ thụ này là một trong những giá trị sinh học quý hiếm cần thiết phải có sự tôn vinh và bảo tồn.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Đại Đoàn Kết

Tin tức khác