Quảng Bình: Đầu tư dự án hạ tầng và làm đường vào Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà

Tác giả: Ngọc Tiến.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng và đường vào Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa).

hang Lèn Hà

Hang Lèn Hà

Theo Quyết định số 2244/QĐ- UBND ngày 26/6/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng và đường vào Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà, với tổng số vốn là 10 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác giai đoạn 2017-2019. Dự án sẽ được triển khai thực hiện các hạng mục như: san nền bãi đỗ xe và đường nội bộ, hệ thống thoát nước, đường vào khu Di tích.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã thông qua Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà thành điểm du lịch với tổng diện tích khu di tích là 12ha.

Công trình được đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, người dân đến thăm viếng khu di tích lịch sử, đồng thời từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Đây cũng là công trình ghi ơn công lao 13 chiến sĩ (gồm 3 nam và 10 nữ)  thuộc Trạm cơ vụ A69, thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134, Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc đã hy sinh anh dũng vào ngày 02/7/1972 do máy bay của Mỹ đã lao đến ném bom bắn phá

Ngày 7/5/2009, Hang Lèn Hà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia, các chiến sỹ hy sinh đã được Chủ tịch nuớc phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND.

Gửi phản hồi

Tin tức khác