Quảng Nam: Dồn điền đổi thửa 18.000 ha

Từ năm 2011 đến nay, Quảng Nam thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn 6.000 ha tại 50 xã, thuộc 9 huyện, TP nâng tổng diện tích được dồn điền đổi thửa lên gần 18.000 ha.

Cánh đồng lúa kém hiệu quả tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam chuyển  sang trồng ngô cho thu nhập gần gấp đôi

Cánh đồng lúa kém hiệu quả tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam chuyển sang trồng ngô cho thu nhập gần gấp đôi

Sáng 3/11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp nghe báo cáo thực trạng và bàn giải pháp thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng vùng chuyên canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Từ năm 2011 đến nay, Quảng Nam thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn 6.000 ha tại 50 xã, thuộc 9 huyện, TP nâng tổng diện tích được dồn điền đổi thửa lên gần 18.000 ha. Trong đó mới cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 3,4 nghìn ha, đạt 31% so với diện tích đã đo đạc. Trong quá trình hình thực hiện chuyển đổi UBND tỉnh đã phân bổ cho các địa phương hơn 29,6 tỷ đồng.

Trả lời

Nguồn bài viết: nongnghiep.vn

Tin tức khác