Quảng Nam: Gần 7 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo xây nhà phòng tránh bão lụt

Ngày 13-8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã quyết định phân bổ gần 7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương tạm cấp cho các địa phương để thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

Những vùng bị thiên tai tàn phá hộ nghèo sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Những vùng bị thiên tai tàn phá hộ nghèo sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Theo đó, sẽ có 534 hộ nghèo thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt, với mức hỗ trợ từ 12-16 triệu đồng/hộ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Đại Đoàn Kết

Tin tức khác