Quảng Ngãi: 16 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020

Sáng ngày 22.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 bước vào ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã nghe đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX và trên cơ sở trí tuệ của từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đủ số lượng 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả, phiên họp thứ nhất đã bầu đồng chí Lê Viết Chữ tái tắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; các đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Trần Ngọc Căng, Trần Văn Minh cũng được hội nghị tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT  Họ và tên
1 Lê Viết Chữ
2 Nguyễn Thanh Quang
3 Trần Ngọc Căng
4 Trần Văn Minh
5 Nguyễn Chín
6 Nguyễn Tấn Lâm
7 Đinh Thị Hồng Minh
8 Nguyễn Thanh Trang
9 Võ Thái Nguyên
10 Nguyễn Tăng Bính
11 Phạm Như Sô
12 Võ Văn Hào
13 Lê Quang Thich
14 Bùi Thị Quỳnh Vân
15 Nguyễn Minh Tài
16 Đặng Văn Minh
Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Võ Thái Nguyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT  Họ và tên
1 Võ Thái Nguyên
2 Phạm Hoàng
3 Nguyễn Văn Kế
4 Lữ Ngọc Bình
5 Nguyễn Mạnh Thái
6 Nguyễn Khâm
7 Lê Thị Thu Thủy
8 Nguyễn Tấn Hải
9 Vũ Phạm Thị Thu Hà
Cũng trong sáng nay (22.10), Đại hội sẽ nghe Báo cáo tổng hơp ý kiến góp ý tại đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và ý kiến của đại biểu dự Đại hội vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tóm tắt tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Quảng Ngãi

Tin tức khác