Quảng Ngãi: Các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2018

Tác giả: Nguyễn Đăng Lâm

Sau 3 ngày rưỡi làm việc, sáng 9/12, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi là rất lớn, ngay sau kỳ họp UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai ngay các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ  phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.
 
 
Quang cảnh kỳ họp thứ 8- HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
 
Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ khuyết khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung và mức chi giải thưởng văn học-nghệ thuật Phạm Văn Đồng; Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018, HĐND tỉnh khóa XII; Thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
 
 
Các đại biểu thông qua các Nghị quyết
 
Trong đó, Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 đã chọn chủ đề năm 2018 là “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”. Tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy; cải thiện đời sống nhân dân, đảo bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Trong đó, phấn đấu đạt chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 9-9,5%, tổng thu nhập bình quân đầu người 2.509 đô la Mỹ (57,7 triệu đồng/người). Cơ cấu kinh tế công nghiệp-xây dựng chiếm 53-54%, dịch vụ chiếm 28-29%, nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18-19%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 27.000-29.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt trên 14.913 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu đô la Mỹ. Phấn đấu đưa thêm 18 xã về đích nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,59%, trong đó, miền núi giảm 5,47%. Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng đạt 92%. Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đạt 85%.
 
Đẻ thực hiện đạt hiệu quả cao các Nghị quyết đã được thông qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị: Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận tại kỳ họp. Trong đó, những Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2018 và những năm tới. Ðặc biệt là có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để thực hiện mục tiêu tăng trưởng địa phương (GRDP), tăng cường chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân bằng nhiều nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn lực của các tổ chức, các cơ quan, nguồn lực của các doanh nghiệp và nguồn lực trong nhân dân, chỉ đạo cải cách hành chính đi vào thực chất, chính quyền, cán bộ công chức thực sự công tâm phục vụ phát triển, phục vụ doanh nghiệp và phục vụ nhân dân. Cán bộ công chức, viên chức ở sở, ngành, đơn vị nào thiếu trách nhiệm, hoạt động trì trệ, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, HĐND, UBND.
 
Việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh thể hiện trách nhiệm, chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan cần thường xuyên quan tâm, định kỳ kiểm điểm việc giải quyết, tăng cường kiểm tra việc giải quyết những vấn đề có thể giải quyết ngay thì sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết sớm, giải quyết ngay không để kéo dài, những vấn đề chưa giải quyết ngay thì nghiên cứu, có kế hoạch, lộ trình giải quyết từng bước, những vấn đề chưa có điều kiện giải quyết thì báo cáo rõ với cử tri, với nhân dân.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động hơn nữa trong công tác giám sát; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của cử tri và nhân dân; đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, tiếp xúc với cá nhân, nhóm cử tri để tìm hiểu, nắm bắt đúng thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng để xử lý. Uỷ ban MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp trong công tác; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trả lời

Tin tức khác