Quảng Trị: Giải quyết việc làm cho khoảng 33.000 lao động

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, đến nay toàn tỉnh có 2.883 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng 17.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2015, có 280 doanh nghiệp thành lập mới.

Nhiều lao động được giải quyết việc làm trong thời gian qua

Nhiều lao động được giải quyết việc làm trong thời gian qua

Hoạt động của các doanh nghiệp đã giúp giải quyết việc làm cho khoảng 33.000 lao động và đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương. Theo ghi nhận, cơ cấu, quy mô và lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần tạo nguồn lực cho sự đầu tư và phát triển địa phương. Tuy nhiên, hiện nay ở một số doanh nghiệp, trình độ quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý vẫn còn hạn chế; việc chấp hành pháp luật lao động đôi khi thiếu nghiêm túc; tổ chức Đảng, công đoàn và các đoàn thể xã hội trong doanh nghiệp chưa phát triển mạnh; chính sách thu hút người lao động thiếu thỏa đáng; mới có 43% người lao động được tạo điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Năm 2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh quyết tâm triển khai tích cực, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của các doanh nghiệp.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Quảng Trị

Tin tức khác