Quyết định điều động phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing

Tác giả: Trí Thiện

Ngày 07 tháng 4 năm 2015, Bộ Tài Chính đã công bố quyết định điều động bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về công tác trong Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

image001

Năm 2014 bà Nguyễn Thị Mỹ Dung được Bộ Tài Chính bổ nhiệm phó Hiệu trưởng sau hơn 1 năm công tác. Trong quá trình công tác tại trường, với chức danh phó Hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung được phân công phụ trách công tác vừa học vừa làm, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, công tác thư viện, công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các địa phương. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản, khoa Kế toán – Kiểm toán, khoa Đào tạo tại chức, phòng Quản trị thiết bị,… Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung luôn hoàn thành xuất sắc mọi công tác mà tổ chức tin tưởng giao phó.

image003

Ngày 07 tháng 4 năm 2015, Bộ Tài Chính đã công bố quyết định điều động bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về công tác trong Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Gửi phản hồi

Tin tức khác