Sóc Trăng rà soát xã, ấp, khóm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Tác giả: Hồ Hiệp

Theo ý kiến chỉ đạo của Ông Lâm Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại cuộc họp rà soát xã, ấp, khóm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 vào chiều ngày 03-9. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan.

untitled

Ông Lâm Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu kết luận cuộc họp

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo trước cuộc họp về kết quả rà soát ấp, khóm đặc biệt khó khăn thì trên địa bàn toàn tỉnh có 72 ấp, khóm thuộc 30 xã, phường, thị trấn, trong đó số ấp, khóm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là 15 ấp và số ấp, khóm chưa hoàn thành mục tiêu chương trình là 57 ấp, thuộc 6 huyện và 2 thị xã là: Châu Thành, Long Phú, Mỹ Tú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên và Châu Thành, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm.

Qua kết quả rà soát xã đặc biệt khó khăn có 44 xã thuộc các huyện Long Phú, Trần Đề, Mỹ Tú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Kế Sách, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm. Bên cạnh đó, có 10 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 và 34 xã chưa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Trong đó, đối với ấp, khóm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 phải đạt các tiêu chí như: Tiêu chí hộ nghèo và cận nghèo dưới 35%; đường giao thông phải đạt tiêu chí 2 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn 50%; hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 75%. Riêng với xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 cũng dựa trên các tiêu chí về đời sống (hộ nghèo, cận nghèo); hạ tầng kinh tế – xã hội (đường giao thông, thủy lợi, điện, trường học); tiêu chí văn hóa – xã hội (giáo dục, y tế, nước sinh hoạt, cán bộ công chức xã).

Với các ý kiến của đại biểu cho rằng, việc rà soát các xã, ấp, khóm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 cần có sự phối hợp đối chiếu chặt chẽ giữa các ban ngành liên quan cũng như các huyện có xã, ấp, khóm thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhằm tránh tình trạng phản ánh hay khiếu nại của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Mẫn đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các huyện có xã, ấp, khóm đặc biệt khó khăn để nâng cao đời sống người dân, nhất là về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Đặc biệt Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp các Sở, Ban ngành hoàn thành các hồ sơ thủ tục để trình về trên đúng quy định.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thống nhất theo danh sách đề nghị của các huyện là có 15 ấp và 10 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Gửi phản hồi

Tin tức khác