Sóc Trăng: Triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin

Tác giả: Trí Thiện – Nguyễn Phú Hoàng Sơn Dương

Tại Văn phòng UBND tỉnh, ông Lâm Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi họp bàn kế hoạch triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 và giai đoạn 2016- 2020.

Tại buổi làm việc 14/7/2015, ông Võ Thanh Quang – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian qua, tỉnh đã hoàn thiện được một số hạng mục phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, như: Hệ thống mạng đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước đã hoàn thành giai đoạn 2, kết nối 51 điểm; 31/31 cơ quan trực thuộc UBND tỉnh đã có mạng LAN và đều có thể truy cập Internet tốc độ cao thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh kết nối đến cổng ra tập trung đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ công chức các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố là 81,5%.
Tuy nhiên hệ thống máy chủ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hiện tại chỉ được trang bị ở mức tối thiểu nên chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày tại cơ quan. Điều này dễ dẫn đến tình trạng hệ thống thông tin tại cơ quan bị gián đoạn khi hệ thống máy chủ xảy ra sự cố, vì vậy tỷ lệ mất mát dữ liệu là rất cao. Năm 2015, dự kiến kế hoạch triển khai chương trình hợp tác ứng dụng và phát triển CNTT cho một số dự án, nhiệm vụ trọng điểm sau: nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; tiếp nhận khung kiến trúc, phần mềm lõi và đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.
Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai “một cửa điện tử” cho 5 Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, và xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển dữ liệu phần mềm “một cửa điện tử” từ các huyện, thị xã về Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.
Giai đoạn năm 2016 – 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, phát triển hoàn thiện hạ tầng ứng dụng CNTT, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, ứng dụng CNTT nội bộ, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp và các nhiệm vụ thường xuyên. Tiếp tục duy trì, vận hành, đảm bảo an ninh thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; chi trả thù lao, nhuận bút cho cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; thuê hệ thống mạng TSLCD, và duy trì hệ thống thông tin cho các cơ quan; đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT.
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành có các ý kiến: Phải có đề xuất sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, tách ra các đề án, hạng mục sử dụng vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, đồng thời chọn các đề án, hạng mục triển khai trước chứ không thể thực hiện đồng loạt. Bên cạnh đó, cần thuê đơn vị tư vấn khảo sát, chia gói thầu ra theo từng năm.
Phát biểu tại cuộc họp Lâm Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo: “Phải vừa làm kế hoạch dài hạn nhưng cũng có đề án cụ thể theo từng giai đoạn; thuê đơn vị tư vấn khảo sát nhân lực, hạ tầng, mức độ triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nhằm tiến hành xây dựng chính quyền điện tử theo đúng tiến độ; Sở Thông tin và Truyền thông cần nghiên cứu về mặt chuyên môn phần việc thực hiện có hiệu quả tức thời làm cơ sở trình các cấp lãnh đạo để các đề án và kế hoạch được chấp thuận”.

Trả lời

Tin tức khác