Tăng tốc giải ngân các nguồn vốn do nhà nước quản lý ở AN GIANG

Tác giả: TT – Hồ Hiệp

 Ngày 22 tháng 5 năm 2015 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang – Võ Anh Kiệt đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công ty Cổ phần Điện nước, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang,  Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trường Đại học An Giang, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tiến độ giải ngân các nguồn vốn do nhà nước quản lý và xử lý các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

untitled

 Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua 04 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải ngân 481 tỷ đồng, đạt 18%, với tỷ lệ giải ngân thấp đã làm ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, và một số công trình đã có khối lượng thi công nhưng chưa làm thủ tục giải ngân do các sở, ban ngành thẩm định, trình phê duyệt thiết kế thi công dự án còn chậm, một phần do số lượng lớn hồ sơ của các chủ đầu tư tập trung gửi trong cuối tháng 3 và đầu tháng 4, ngoài ra do một số văn bản Luật có hiệu lực thi hành nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành Trung ương nên gặp khó khăn trong triển khai,…Đứng trước thực trạng trên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Anh Kiệt phát biểu kết luận cuộc họp: yêu cầu các sở, ban ngành chuyên môn phụ trách công tác thẩm định dự án cần tiến hành rà soát, bổ sung, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên môn thẩm định và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt các dự án, đặc biệt đối với những dự án trọng điểm sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải xem xét, thẩm tra năng lực nhà thầu, nhà tư vấn lập dự án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định của ngành chuyên môn để tiến tới đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trên cơ sở căn cứ diện tích đất phải giải phóng, với việc vận dụng các chính sách phù hợp để người dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời rà soát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đã được giao, nhất là phải tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ; Thực hiện nhanh thủ tục hoàn ứng vốn,… Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang – Võ Anh Kiệt nhấn mạnh, tỉnh sẽ xem xét xử lý kịp thời đối với các ban, ngành chịu trách nhiệm thẩm định dự án và chủ đầu tư triển khai dự án chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh và xem xét điều chuyển giải ngân vốn đầu tư từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án triển khai vượt tiến độ, đảm bảo thực hiện tốt chủ trương, chính sách đã được phê duyệt.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Tỉnh An Giang

Tin tức khác