Thái Yên: Phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Bùi Thu

Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được hiệu quả tối đa, bên cạnh vai trò lãnh đạo, tổ chức của Đảng bộ, chính quyền các địa phương, thì một động lực hết sức quan trọng là phát huy sự đồng thuận, chung sức thực hiện của người dân. Bài học ấy được thể hiện một cách sinh động trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Thái Yên (huyện Đức Thọ – Hà Tĩnh).

Một góc nhỏ xã Thái Yên

Một góc nhỏ xã Thái Yên

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, xã Thái Yên được tỉnh và huyện chỉ đạo xây dựng nông thôn mới về đích trong năm 2015. Để việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, ngay từ khi mới có chủ trương, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo chương trình từ cấp xã đến 100% thôn xóm trên địa bàn; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thường xuyên tổ chức tập huấn cho các cán bộ xã và thôn việc tuyên truyền vận động người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Để tạo sức mạnh đồng bộ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, bên cạnh vốn Nhà nước, địa phương đã huy động nguồn lực tại chỗ từ sức dân như đóng góp tiền, ngày công, tự nguyện giải tỏa mặt bằng mà không cần bồi thường… Năm 2015, địa phương đã làm được 347m giao thông nội đồng và 1197m giao thông nông thôn. Đến nay, 100% đường trục xã đạt chuẩn, 3,258/3,51 km đường trục thôn đạt chuẩn, tỷ lệ đường ngõ xóm đạt chuẩn là 8,276/10,514 km và 100% không lầy lội vào mùa mưa, đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn 97%.

Chúng tôi đi trên con đường liên thôn được bê tông hóa từ sự đóng góp của người dân, có thể thấy, với cách làm dân chủ, công khai, hầu hết các hộ dân đều nhiệt tình hưởng ứng chủ trương xây dựng các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn để phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, hầu hết các hộ có đường đi qua đều tự nguyện giải tỏa mặt bằng, hiến đất, phá bỏ hàng rào, cây trồng để phục vụ làm đường

Bên cạnh đó, xã đã triển khai xây dựng mô hình điện chiếu sáng nông thôn. Đến nay các tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm đều có điện chiếu sáng. Xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, 5/5 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, đầy đủ thiết chế, công trình thể thao, công trình phụ trợ phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội, cưới hỏi trong thôn.

Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công tác phát triển sản xuất hàng hóa cũng được người dân ủng hộ. Những năm gần đây sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở Thái Yên có bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sản xuất chuyên ngành, các hộ sản xuất đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKTCN vào sản xuất, đặc biệt đầu tư máy móc công nghệ cao vào sản xuất mộc. Các mô hình phát triển kinh tế ngày càng nhiều mang lại hiệu quả cao. Trên toàn xã có 23 doanh nghiệp, 5 HTX, 4 THT hoạt động có hiệu quả. Thu nhập bình quân năm 2015 ước đạt 35,03 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 61/1765 hộ, chiếm 3,46%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,08%.

Bằng sự nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thái Yên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới là làm cho nhân dân hiểu được vai trò chủ thể của mình trong chương trình từ đó được người dân đồng tình hưởng ứng, phát huy nội lực trong nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới”.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, hoàn thiện và xây dựng các tiêu chí đã đạt một cách bền vững, thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trả lời

Tin tức khác