Thanh Hóa: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện công tác tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh HĐND, UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa Ngày 10/11, tại kỳ họp thứ 14 khóa XVI, HĐND tỉnh Thanh Hóa biểu quyết, thống nhất để bà Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.
HĐND tỉnh cũng biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Hồi để nghỉ hưu theo chế độ.

Sau đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bà Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, bầu ông Đỗ Quốc Cảnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Trả lời

Nguồn bài viết: Cổng TTĐT Thanh Hóa

Tin tức khác