Thanh Hóa: Huyện Hậu Lộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả

Tác giả: Ngọc Anh

Ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện Hậu Lộc, với gần 70% dân số làm nông nghiệp. Vì vậy, huyện Hậu Lộc xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ cốt lõi trong tổng thể xây dựng nông thôn mới để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Trang trại lợn thịt của gia đình anh Phạm Văn Minh, xã Minh Lộc (Hậu Lộc) mang lại hiệu quả và thu nhập cao.

Trang trại lợn thịt của gia đình anh Phạm Văn Minh, xã Minh Lộc (Hậu Lộc) mang lại hiệu quả và thu nhập cao.

Theo đó, huyện Hậu Lộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; với phương châm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sắp xếp và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thực phẩm chủ lực, có lợi thế và tiềm năng phát triển cho phù hợp với nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có tiềm năng, lợi thế, có thị trường tiêu thụ và phát triển bền vững cần phải được áp dụng xuyên suốt trong tái cơ cấu từng lĩnh vực trên cả ba khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hình thành được nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, công nghệ cao; xây dựng được một số thương hiệu mạnh của các sản phẩm có lợi thế; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Huyện xác định tập trung phát triển các loại cây trồng và con nuôi chủ lực, 6 cây chủ lực là cây lúa (lúa chất lượng cao, lúa giống), cây lạc, cây ngô (ngô ngọt, ngô bao tử), cây khoai tây, cây ớt xuất khẩu và cây dược liệu; 7 con chủ lực là lợn (lợn thịt siêu nạc, lợn sữa), gà (gà thịt, gà trứng), bò, thỏ, ngao và tôm (tôm thẻ chân trắng, tôm sú), cá (cá rô phi đơn tính, cá truyền thống). Bên cạnh đó, chuyển đổi 1.500 ha, trong đó 1.300 ha đất hai lúa sâu trũng, 50 ha đất muối sản xuất kém hiệu quả sang làm trang trại cá lúa kết hợp chăn nuôi, cây ăn quả, cây dược liệu, cỏ phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nước lợ và đất phi nông nghiệp; 150 ha đất lúa – màu khó tưới vụ mùa chuyển sang trồng cây màu, cây dược liệu, trồng cỏ và làm trang trại chăn nuôi.

Quy hoạch các vùng chuyên trồng lúa lai, lúa thuần năng suất cao, chất lượng khá ở những vùng đất ven biển, chân vàn thấp để làm nguyên liệu cho ngành chăn nuôi và chế biến, tổng diện tích canh tác khoảng 1.900 ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Đa Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc, Hải Lộc, Liên Lộc… Quy hoạch 13 vùng sản xuất cây hàng hóa, cây dược liệu tập trung ở các xã vùng Đông – Tây kênh De của huyện với diện tích sản xuất 1.000 ha/năm. Trong năm 2016 – 2017, huyện chọn xã Phú Lộc làm điểm mô hình rau an toàn sản xuất đạt quy chuẩn VietGAP phục vụ nhu cầu trong huyện và liên kết sản xuất. Giai đoạn 2017-2020 mở rộng diện tích được ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và công nghệ cao tạo ra sản xuất rau an toàn, sản phẩm sạch và hoa trong nhà lưới, nhà kính và các công nghệ tiên tiến như tưới phun, tưới tiết kiệm, cơ giới hóa liên hoàn trong sản xuất…

Trong chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tổng đàn lợn, đàn gia cầm, đàn thỏ, đàn trâu, bò. Cải tạo và nâng cao tầm vóc đàn bò, chất lượng đàn lợn nái nền, đàn gia cầm giống, thỏ giống để nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm thương phẩm. Quy hoạch các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Rà soát, bố trí các trang trại, gia trại đúng quy hoạch và nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng với tổng đàn vật nuôi phát huy hiệu quả và đảm bảo môi trường.

Trong lĩnh vực thủy sản, huyện chỉ đạo các xã vùng biển tiếp tục đóng mới, cải hoán tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nâng công suất từ 400 CV trở lên. Chuyển 136 ha, trong đó có 50 ha đất sản xuất muối kém hiệu quả và 86 ha đất lúa hai lúa vùng ven đê nhiễm mặn sang nuôi trồng thủy sản. Ổn định diện tích nuôi ngao Bến Tre 703 ha; xây dựng các nhà máy chế biến ngao, bột cá, doanh nghiệp cấp đông sản phẩm hải sản khai thác có giá trị xuất khẩu và phát triển Cảng cá Hòa Lộc thành trung tâm thu mua, chế biến thủy sản.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Long cho biết: Để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, Hậu Lộc đang triển khai nhiều giải pháp, cụ thể: Quy hoạch tổng thể ngành nông – lâm – thủy sản chi tiết đến từng vùng, từng xã, thị trấn. Nghiên cứu, lựa chọn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất, cơ giới hóa đồng bộ tạo sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch, giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ kinh phí cho các mô hình áp dụng khoa học – kỹ thuật tiên tiến tạo sản phẩm an toàn, giá trị kinh tế cao, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu ngành nông nghiệp, có sáng tạo và được nhân rộng ở các xã trong huyện. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm hàng hóa chủ lực. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tham gia của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thực hiện mục tiêu chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích; góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân và cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn đến năm 2020.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Thanh Hóa

Tin tức khác