Thanh Hóa: Lấy ý kiến nhân dân về việc đổi tên Nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước

Tác giả: Thu Trang

Sở VH,TT&DL vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí trong tỉnh, công bố công khai để nhân dân tham gia ý kiến về việc đổi tên Nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm.

Một buổi an táng hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ở Nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước.

Một buổi an táng hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ở Nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước.

Theo đó, việc đổi tên Nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước, Thanh Hóa) đã được Hội đồng Tư vấn Đặt tên, Đổi tên đường phố và công trình công cộng của tỉnh đề xuất và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất với đề xuất lựa chọn phương án đổi tên Nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước thành nghĩa trang liệt sỹ quốc tê Đồng Tâm.

Cùng với đó, đề xuất đổi tên nghĩa trang cũng nhận được sự thống nhất của các cơ quan chuyên môn như: Hội Khoa học Lịch sử; Hội Văn học Nghệ thuật; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa…

Để tiếp tục thực hiện các bước theo quy định tại Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, Sở VH,TT&DL đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh thông tin công khai để nhân dân tham gia ý kiến về việc đổi tên Nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm.

Mọi thông tin đóng góp ý kiến của người dân sẽ được tổng hợp và gửi về Sở VH,TT&DL.

Trả lời

Nguồn bài viết: Vanhoadoisong.vn

Tin tức khác