Thành lập CLB Đờn ca tài tử tỉnh Vĩnh Long

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ngày 23.9, Sở VHTTDL Vĩnh Long đã quyết định thành lập Ban vận động để thành lập Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban vận động có 11 thành viên, do ông Nguyễn Hoàng Oanh, Giám đốc Bảo tàng Vĩnh Long làm Trưởng ban, có trách nhiệm vận động ít nhất 50 cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện đăng ký tham gia CLB; tiến hành xây dựng quy chế, phương hướng hoạt động của CLB và lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập CLB Đờn ca tài tử tỉnh Vĩnh Long.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định ban hành Đề án “Bảo vệvàphát huy giátrịnghệthuật Đờn ca tài tửtỉnh Vĩnh Long” giai đoạn 2015 – 2020.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Văn Hóa

Tin tức khác