Thanh tra toàn diện, đình chỉ công tác cán bộ “chặt cây”

Tác giả: Minh Anh

Ngày 22/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh, đồng thời tạm đình chỉ công tác một số cán bộ liên quan trực tiếp đến vụ việc kể trên.

20150318142016-1

UBND thành phố Hà Nội vừa được gửi công văn hỏa tốc số 1890/UBND-TH tới Chánh Thanh tra Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng và một số sở, ngành liên quan về việc “kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố”.
Theo đó, ngày 22/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc họp tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện kết luận tại Thông báo 40/TB-UBND ngày 20/3 về việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua.

Giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì việc thanh tra. Thành viên đoàn gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an Thành phố, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Đoàn.

Thời gian chậm nhất trong 30 ngày, báo cáo kết quả để UBND Thành phố xem xét quyết định.

Giám đốc Sở Xây dựng phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận ngày 20/3; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụ công tác thanh tra.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời chủ trương, chỉ đạo của UBND Thành phố tới công luận.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Điện Tử Chính Phủ

Tin tức khác