Thừa Thiên-Huế bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều ngày 7/4, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VI đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

PCTNVP02

Ông Nguyễn Văn Phương (bên trái) được HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế

Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đọc tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả với 43/45 phiếu bầu, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970, quê quán xã Phong Sơn, huyện Phong Điền; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; trình độ: Thạc sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, Cử nhân Toán, Cao cấp chính trị.

Trả lời

Nguồn bài viết: Cổng TTĐT Thừa Thiên-Huế

Tin tức khác