Thừa Thiên – Huế ra mắt kênh thông tin tương tác “Chính quyền với báo chí”

Tác giả: Nt

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng VN (21.6) UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra mắt kênh thông tin “Chính quyền với báo chí” trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để giao tiếp, tương tác trực tiếp giữa báo chí với các cơ quan chính quyền.

cổng tương tác báo chí của tỉnh Thừa Thiên Huế

Cổng tương tác báo chí của tỉnh Thừa Thiên Huế

Kênh tương tác “Chính quyền với báo chí (https://thuathienhue.gov.vn/ket-noi-bao-chi-chinh-quyen) thuộc Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, kênh thông tin này cung cấp các mục tương tác để báo báo chí đặt câu hỏi hoặc gửi các kiến nghị cho các cấp các ngành, các địa phương về những vấn đề báo chí cần thông tin. Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổng hợp để chuyển các ngành yêu cầu trả lời hoặc xử lý vấn đề mà báo chí nêu hoặc kiến nghị.

Bên cạnh đó, kênh thông tin này còn có chuyên mục đăng lại các tin, bài nổi bật của báo chí viết về các lĩnh vực kinh tế, xã hội của Thừa Thiên – Huế để chính quyền và người dân được gần nhau hơn.

Gửi phản hồi

Tin tức khác