Tipharco vào Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016

Tác giả: PV

Tipharco, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm thuộc tỉnh Tiền Giang vừa được chính thức được công nhận nằm trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) 2016 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố.

Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững (CSI) là một trong những giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên nhằm nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của khối doanh nghiệp trong công cuộc phát triển bền vững của đất nước cũng như cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. 

Để  đạt được giải thưởng này các doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng và áp dụng các mô hình kinh doanh sáng tạo, năng động tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, cũng như chủ động nghiên cứu và triển khai những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, với ưu tiên đặc biệt cho những mô hình năng suất xanh để đảm bảo phát triển bền vững và tạo đột phá trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh.

Giải thưởng này được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội được hỗ trợ và tư vấn bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ VCCI, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, doanh nghiệp hội viên của VCCI và các chuyên gia độc lập khác.

dan-trang-tpc-vao-top-100-doanh-nghiep

Trả lời

Tin tức khác