Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài

Tác giả: Hoàng Lâm

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, từ năm 2009, Đề án đã được triển khai tại tất cả các châu lục trên thế giới dưới những hình thức phong phú, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng nhấn mạnh, tôn vinh Bác là tôn vinh con người Việt Nam tiêu biểu nhất mà các giá trị tinh hoa của dân tộc Việt Nam đã kết tinh ở Người.

Thông qua hình ảnh “Anh hùng giải phóng dân tộc” Hồ Chí Minh, thế giới sẽ hiểu rõ hơn truyền thống yêu nước và ý chí vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.
Thông qua hình ảnh “Người cha của các lực lượng vũ trang Việt Nam”, thế giới hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng dựng nước, giữ nước và nghệ thuật quân sự của nhân dân Việt Nam.

Thông qua hình ảnh “Nhà Ngoại giao Hồ Chí Minh”, thế giới sẽ biết rõ hơn truyền thống nhân văn, bản chất hòa hiếu, tính chính nghĩa của các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng như tinh thần rộng mở, luôn mong muốn và sẵn sàng làm bạn với nhân dân các nước của dân tộc Việt Nam.

Thông qua việc đề cao “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thế giới nhận rõ hơn nữa về những đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh đối với tiến trình phát triển của nhân loại.

Tại Hội nghị, Bộ Ngoại giao đã trao bộ kỷ vật liên quan đến hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hoa Kỳ cho Bộ VHTT&DL lưu giữ, bảo tồn và khai thác, phục vụ trực tiếp việc giáo dục thế hệ trẻ về sự nghiệp và di sản của Người.

Sau gần 6 năm triển khai, Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” đã tạo được những tác động tích cực, không chỉ duy trì tốt việc lưu giữ và bảo vệ những dấu tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn đạt những kết quả nhất định trong việc sưu tầm tư liệu, di tích, bảo tồn, tôn tạo và mở rộng, phát triển, làm mới một số khu di tích, tưởng niệm.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận các nội dung: Phân tích, đánh giá ý nghĩa, tác động của các hình thức tôn vinh Bác đối với việc đề cao tư tưởng và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các địa bàn trên thế giới; tác động của việc triển khai đề án đối với công tác tuyên truyền về đất nước và con người Việt Nam; tình hình triển khai đề án, trong đó có việc cập nhật, hệ thống hóa các hình thức tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá kết quả, các thuận lợi, khó khăn và các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện đề án tại các địa bàn khác nhau trên thế giới; đề xuất các biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm tiếp tục thực hiện đề án hiệu quả và lâu dài ở nước ngoài.

Trả lời

Nguồn bài viết: Điện Tử Chính Phủ

Tin tức khác