Tổng Bí thư thăm, làm việc tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tiềm năng phát triển còn rất lớn, đề nghị xã và huyện phải tiếp tục phát triển nông thôn mới mạnh mẽ hơn nữa.

Ngày 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên. Cùng đi với Tổng Bí thư có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà (Phú Yên)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà (Phú Yên)

Sáng 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Sơn Hà, huyện miền núi Sơn Hòa. Trong những năm qua, xã Sơn Hà nói riêng và huyện Sơn Hòa nói chung đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường trong sạch. Xã và huyện đã lựa chọn cây mía là cây trồng chủ lực, kết hợp với phát triển đàn bò. Tuy nhiên, năng suất mía mới chỉ đạt trên 60 tấn/ha, thấp hơn nhiều nơi khác đã đạt hơn 100 tấn/ha.

Vấn đề đặt ra với huyện và xã là phải tìm cách để tăng cao hơn nữa năng suất và chất lượng cây mía thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tái cơ cấu hệ thống thủy lợi, giống mía. Bên cạnh đó là việc nâng cao giá trị sản xuất mía đường, cùng với sản phẩm chính là đường phải sản xuất các chế phẩm khác như cồn, phân bón hữu cơ. Một vấn đề nữa mà xã Sơn Hòa cũng đang cố gắng thực hiện là nâng cao hơn nữa thu nhập của người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 28 triệu đồng/người/năm.

Vui mừng trước những đổi thay ở xã Sơn Hà và 13 xã khác của huyện miền núi Sơn Hòa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tiềm năng phát triển còn rất lớn. Xã và huyện phải tiếp tục phát triển nông thôn mới mạnh mẽ hơn nữa; liên tục rà soát quy hoạch phát triển, điều chỉnh cơ cấu kinh tế cho hợp lý. Đồng thời phải tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng, hiện mới chỉ đạt 23% đảm bảo cho phát triển bền vững, giữ rừng, giữ nguồn nước.

Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, đảng viên trong xã đã tích cực tham gia vào việc xóa đói giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 4%; giữ gìn an ninh trật tự.

Tổng Bí thư nhắc nhở đảng bộ huyện Sơn Hòa quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách quyết liệt, kiên trì và lâu dài. Kinh tế vững, an ninh chính trị ổn định, công tác xây dựng đảng tốt thì nhất định xã Sơn Hà và huyện Sơn Hòa sẽ thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra – Tổng Bí thư khẳng định như vậy.

Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Yên./.

Trả lời

Nguồn bài viết: VOV

Tin tức khác