Trà Vinh có 3 tân Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016

Tác giả: Di Linh (Tổng hợp)

Hai Bí thư Huyện ủy và một Chánh văn phòng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Bà Đặng Thị Phương, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: travinh.org.vn)

Bà Đặng Thị Phương, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: travinh.org.vn)

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Trà Vinh đã tiến hành bầu bổ sung một số chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, tỉnh này đã bầu hai Bí thư Huyện ủy và mộ Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh là ông Nguyễn Trung Hoàng (Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang), ông Trần Anh Dũng (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) và bà Đặng Thị Phương (Bí thư Huyện ủy Châu Thành).

Cũng trong buổi họp, HĐND tỉnh Trà Vinh đã thống nhất miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Nguyễn Thành Tâm, Lê Văn Hẳn và Nguyễn Văn Phong.

Được biết, ông Tâm và ông Hẳn được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới, ông Phong nghỉ hưu theo chế độ.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Giao Thông

Tin tức khác