Trà Vinh: Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Duyên Hải đã huy động hơn 254 tỉ đồng. 

Trồng cây màu phủ bạc trên ruộng lúa là mô hình thoát nghèo bền vững của nhiều hộ Khmer huyện Duyên Hải

Trồng cây màu phủ bạc trên ruộng lúa là mô hình thoát nghèo bền vững của nhiều hộ Khmer huyện Duyên Hải

Trong đó giải ngân hơn 60,4 tỉ đồng vốn tín dụng ưu đãi cho 4.161 hộ nghèo; 789 hộ được vay vốn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn 8,1 tỉ đồng; 828 hộ nghèo được vay làm nhà ở hơn 6,6 tỉ đồng; 2.754 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vay hơn 44 tỉ đồng; hỗ trợ hơn 10,2 tỉ đồng cho 320 hộ nghèo chuyển nhượng 121.614m2 đất; 871 hộ nghèo được hỗ trợ giải quyết việc làm; đầu tư 7,9 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo…
Nhờ vậy, nếu như năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của Duyên Hải là 18,14%, thì đến cuối năm 2015 còn 11,60%.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Văn Hóa

Tin tức khác