Trách nhiệm của báo chí với xã hội thông qua phản ánh các hoạt động của Quốc hội

Tác giả: TT– PV

Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2015, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm của báo chí với xã hội thông qua phản ánh các hoạt động của Quốc hội”. Chủ trì buổi tọa đàm là Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tham dự buổi tọa đàm còn có các chuyên gia báo chí trong và ngoài nước cùng với phóng viên của hơn 80 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Tọa đàm Trách nhiệm của báo chí với thông tin phản ánh các hoạt động của Quốc hội, nằm trong Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện”, Trách nhiệm của báo chí với xã hội thông qua phản ánh các hoạt động của Quốc hội 

untitled

Tại buổi Tọa đàm, những yêu cầu cơ bản cũng như tầm nhìn nâng cao chất lượng cũng như trách nhiệm của người làm báo với thông tin hoạt động Quốc hội. Vai trò của báo chí trong vấn đề thông tin các hoạt động của Quốc hội là rất quan trọng, vì thông tin truyền tải chính xác sẽ phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri cũng như các tranh luận trong quá trình góp ý, sửa đổi bổ sung và xây dựng luật tốt hơn sẽ góp phần quan trọng đến việc nhận thức theo hướng tích cực, đồng thuận và được sử ủng hộ của toàn xã hội. Mục đích tọa đàm sẽ khơi thông những khúc mắc cũng như chỉ ra một số trường hợp đáng tiếc xảy ra mà báo chí truyền thông chưa kịp thời thông tin đến người dân.

Nguyên nhân một phần xuất phát từ hai chiều, do sự phối hợp giữa nhà báo với đại biểu quốc hội, và một số hạn chế từ tầm nhìn của nhà báo đối với các vấn đề mới, vấn đề mang tính vi mô đến vĩ mô và nhiều vấn đề còn tranh cãi chưa có sự thống nhất. 

Trách nhiệm của báo chí với xã hội thông qua phản ánh các hoạt động của Quốc hội ngày một hiệu quả, và phản ánh trung thực các thông tin, các vấn đề quan trọng, các thông tin hợp lý,…bên cạnh đó, bằng sự tinh thông nghiệp vụ của mình cần làm cho thông tin Quốc hội trở nên dễ xem, dễ nghe, dễ hiểu và gần với lợi ích của người dân. Đồng thời có kế hoạch, định hướng thông tin nhiều chiều để hoạt động tiếp xúc với cử tri, phản ánh thông tin hoạt động Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn và thông tin được truyền tải đến người dân kịp thời.

Trả lời

Nguồn bài viết: uỷ ban tỉnh An Giang

Tin tức khác