Trung tâm hoạt động TTN Kiên Giang: Nơi ươm mầm những tài năng

Tác giả: Trương Anh Sáng

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang đi vào hoạt động tạo môi trường thuận lợi để rèn luyện đạo đức, thể lực, giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hoá dân tộc của tuổi trẻ địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Kiên Giang cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

kiên giang

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang “ Nơi ươm mầm những tài năng”

Hiện nay, toàn tỉnh Kiên Giang hiện chưa có một Trung tâm hoạt động nào có chức năng phục vụ các nhu cầu vui chơi, giải trí, định hướng các hoạt động cho thanh niên. Từ đó, việc tập hợp giáo dục, định hướng trước các vấn đề xã hội mới phát sinh và tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn cho đoàn viên thanh niên còn yếu so với yêu cầu. Do đó, việc thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh là cần thiết. Bởi đó là nơi tập hợp và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi cho TTN, thực hiện các cuộc giao lưu học tập, gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện trí, đức, thể, mỹ cho TTN.

Hoạt động chủ yếu của trung tâm là tổ chức các sự kiện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đồng thời là nơi thể nghiệm các mô hình hoạt động văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng tạo điều kiện cho thanh thiếu niên thể hiện năng khiếu, sở trường qua đó phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, là nơi để thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó.

Ngoài các hoạt động chủ yếu nêu trên, trung tâm còn tổ chức tư vấn, hỗ trợ một số vấn đề liên quan đến nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên phù hợp chức năng của Trung tâm như: nhà trọ, việc làm; kiến thức sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân; tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý; tư vấn, hỗ trợ thanh niên vay vốn, khởi nghiệp.Phối hợp tổ chức các chương trình hỗ trợ nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ, chuyển giao các mô hình khuyến công, ứng dụng khoa học kĩ thuật, kinh tế hợp tác trong thanh niên, các chương trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên và cán bộ Đoàn trường học trong toàn tỉnh. Mở các lớp đào đạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên; xây dựng, triển khai thực hiện và chuyển giao các mô hình, phương thức giáo dục hiệu quả, mang tính xã hội cao như : học kỳ trong quân đội; học làm người có ích; sống mạnh mẽ; nhà lãnh đạo trẻ…

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan, dã ngoại; các mô hình sinh hoạt cộng đồng “Sân chơi cuối tuần”, tạo sân chơi giải trí lành mạnh bổ ích, đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh thiếu niên. Tổ chức, lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền của thanh niên. Xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm theo chuyên đề, lĩnh vực nhằm phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh thiếu nhi, xây dựng nòng cốt tham gia các hoạt động của Trung tâm. Tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án do Trung ương Đoàn; Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao. Tổ chức hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, tạo nguồn thu hỗ trợ cho các hoạt động của Trung tâm và Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Tỉnh Đoàn giao “ Tuy mới đi vào hoạt động nhưng đội ngũ cán bộ nhân viên của trung tâm đều là những người đã từng tham gia hoạt động đoàn rất sôi nổi nên họ có kinh nghiệm từ khâu thiết kế kịch bản, đạo diễn chương trình, thiết kế sân khấu, trang trí… một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chí “ vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” nên các cơ quan, đơn vị chọn trung tâm làm địa điểm tổ chức các sự kiện của cơ quan mình rất hài lòng” ông Đồng Xuân Trường, giám đốc trung tâm, cho biết.

Thông qua các chương trình hoạt động của trung tâm, các đoàn viên, thanh thiếu niên sẽ bộ lộ năng khiếu, sở thích, tài năng của mình một cách rõ ràng nhất. Khi phát hiện những em có tố chất, cán bộ trung tâm sẽ định hướng để các em bộc lộ tối ưu năng lực của bản thân để hoàn thiện bản thân, trở thành những con người có năng lực, tài năng, từ đó tạo nguồn cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Gửi phản hồi

Tin tức khác