Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Óc Eo

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục).

Khu di chỉ Óc Eo

Khu di chỉ Óc Eo

Dự án trên được thực hiện từ năm 2016 – 2020 với tổng mức vốn đầu tư dự kiến 6.740 triệu đồng từ nguồn Ngân sách tỉnh An Giang 100%.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng, tu bổ, tôn tạo Khu di tích văn hóa Óc Eo đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo tồn di vật; tôn tạo mỹ quan cho khu di tích; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho di tích quốc gia đặc biệt, phục vụ việc xây dựng hồ sơ di sản để trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận di tích văn hóa Óc Eo – Ba Thê là di sản văn hóa thế giới và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo nằm trên địa bàn thị trấn Óc Eo, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1ha, trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) là 143,9ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) là 289,3ha.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt của di tích, ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo là Di tích quốc gia đặc biệt.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Chính Phủ

Tin tức khác