Tuyên Quang tuyển mới 522 giáo viên mầm non, tiểu học

1_VRXS

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học mầm non và bậc học tiểu học năm 2015.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 522 người, trong đó có 98 chỉ tiêu giáo viên mầm non, 424 giáo viên tiểu học và 12 tổng phụ trách đội; 20 nhân viên thư viện; 2 nhân viên thiết bị – thí nghiệm trường học.

Người dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Luật Viên chức; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang liên tục từ 3 năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị; trừ các trường hợp sau:

Người dự tuyển có trình độ chuyên môn đào tạo thuộc danh mục ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ quy định tại Quyết định số 140/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Người dự tuyển đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang chưa đủ 3 năm nhưng có vợ hoặc chồng, bố, mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng, bố mẹ vợ đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang liên tục từ đủ 3 năm trở lên tính đến ngày bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng của UBND các huyện.

Phương thức tuyển dụng: Thực hiện xét tuyển đối với bậc học mầm non; thực hiện xét tuyển và thi tuyển đối với bậc học tiểu học.

Trả lời

Nguồn bài viết: Giáo Dục Thời Đại (theo Sở GD&ĐT Tuyên Quang)

Tin tức khác