Vĩnh Long tiếp các tổ chức phi Chính phủ

Tác giả: Nguyễn Phú Hoàng Sơn Dương

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (COMINGO) do ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long

untitled

Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (COMINGO) do ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tìm hiểu tình hình thực hiện công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Vĩnh Long, công tác quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP và việc thực hiện chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC và Thông tư số 109/2007/TT-BTC; trao đổi thông tin về công tác phối hợp giữa COMINGO và tỉnh Vĩnh Long trong quản lý hoạt động, sử dụng viện trợ PCPNN cùng các quy định về quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN, và kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác vận động viện trợ PCPNN.

Theo ông Lê Tiến Nam- Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN, công tác vận động, quản lý viện trợ PCPNN trong thời gian vừa qua tại Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ  đạo các ban ngành thực hiện tốt các chủ trương, đối sách của địa phương về việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải thật sự chủ động và linh hoạt, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, viện trợ cho tỉnh nhà.

Hiện nay số lượng các tổ chức phi chính phủ đến hoạt động tại Vĩnh Long ngày càng tăng lên theo từng năm (trong đó năm 2003 chỉ có 10 tổ chức, đến nay có khoảng 29 tổ chức hoạt động tại tỉnh).

Từ năm 2003 đến nay công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Vĩnh Long đã có gần 100 cá nhân, nhà hảo tâm, tổ chức chính phủ, phi chính phủ nước ngoài đến quan hệ và tài trợ tại Vĩnh Long với tổng số tiền vận động ước tính trên 400 tỷ Việt Nam đồng và 07 triệu đôla Mỹ trên các lĩnh vực như: Xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, nước sạch vệ sinh môi trường và phòng chống tác động do biến đổi khí hậu… trong đó công tác phi chính phủ đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo nhằm góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trong tỉnh, nhà tạm bợ của người dân cũng được giảm, tạo việc làm và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân bằng những dự án vay vốn tín dụng, đặc biệt là xây dựng và trang bị cơ sở vật chất cho ngành giáo dục với các dự án xây dựng trường mẫu giáo, thư viện, các dự án xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Hệ thống mạng lưới y tế 107 xã, phường trong tỉnh được tổ chức AP đầu tư xây dựng mới các trạm y tế trong tỉnh đều đạt chuẩn quốc gia và trang bị mới các trang thiết bị y tế cùng một số dự án liên quan đến việc hỗ trợ cho việc phát hiện sớm và tái hòa nhập cộng đồng của trẻ khuyết tật cũng được quan tâm, một số chương trình/dự án thuộc lĩnh vực giáo dục có nhiều hình thức dự án mới như thư viện di động hoặc chương trình hỗ trợ tiếng Việt cho các trường tiểu học. Ngoài ra, còn có những dự án phát triển nông thôn và cộng đồng dài hạn giúp cho người dân địa phương có kinh nghiệm và biết cách tự sản xuất cũng như khả năng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Qua buổi làm việc, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị COMINGO, PACCOM tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin, hỗ trợ vận động và điều phối các khoản viện trợ lớn có tính bền vững và phù hợp với nhu cầu của tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long trong công tác quản lý hoạt động viện trợ PCPNN theo đúng các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, thông tin phải kịp thời cho tỉnh mọi vấn đề liên quan đến các tổ chức PCPNN có tiềm năng tài chính đang hoạt động tại Việt Nam, hỗ trợ nghiệp vụ cho tỉnh trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong công tác vận động, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và sử dụng viện trợ PCPNN trong những năm qua, ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong việc vận động, thu hút, quản lý hoạt động cũng như hiệu quả của các dự án từ các tổ chức PCPNN trong thời gian qua, PACCOM sẽ tiếp tục chủ động rà soát hoạt động của một số các tổ chức PCPNN phù hợp để kêu gọi, vận động các tổ chức dành nguồn viện trợ, hỗ trợ phát triển cho tỉnh Vĩnh Long.

Thay mặt tỉnh, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của COMINGO, PACCOM đối với tỉnh Vĩnh Long trong công tác vận động viện trợ PCPNN.Trong thời gian tới, để tăng cường hiệu quả của công tác vận động, thực hiện và quản lý nguồn viện trợ quan trọng này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh với vai trò là cơ quan đầu mối tại địa phương tiếp thu ý kiến từ phía Đoàn công tác, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2015, trên cơ sở đó đẩy mạnh hoạt động kêu gọi, thu hút và quản lý có hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN tại địa phương trong các năm tiếp theo.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác PACCOM đã đến thăm 02 dự án điển hình tại tỉnh: dự án do tổ chức NMA- Nauy tài trợ tại Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long và dự án do tổ chức AAV tài trợ tại huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Tin tức khác