Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận

Tác giả: Hồ Đức Cường – Đức Hiệp

Kiểm định giáo dục được xem là nền tảng phát triển và hội nhập với thế giới, trong đó phải kể đến mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQN), APQN được thành lập tại Hồng Kông vào tháng 01/2013 với mục đích hỗ trợ phát triển các đơn vị đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

image001

Ảnh minh họa

APQN có hơn 130 thành viên đại diện cho 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó:Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là thành viên chính thức.
Trong khi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục các trường Đại học và Cao đẳng công lập ở Philippines (AACCUP) từ lâu đã tham gia mạnh mẽ vào mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục thế giới.
AACCUPlà thànhviên của các mạng lưới, như:mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQN) có trụ sở đặt tại Hồng Kông,mạng lưới tổ chức đảm bảo chất lượng quốc gia (NNQAA) ở Philippines,vàmạng lưới các tổ chức quốc tế về đảm bảo chất lượng giáo dục bậc đại học (INQAAHE)đặt tại Dublin, Cộng Hòa Ai Len.
Việc Cục KT&KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạoViệt Nam vàtổ chức kiểm định chất lượng giáo dục các trường Đại học và Cao đẳng công lập ở Philippines (AACCUP) cùng là thành viên mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQN) là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế.
Và, đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN họp tại thủ đô của Malaysia đã ra tuyên bố Kuala Lumpur 2015, chính thức thành lập “Cộng đồng kinh tế Asean” (AEC), có hiệu lực thực thi từ ngày 31/12/2015. Vì vậy, Việt Nam và Philippines đều là thành viên ASEAN nên đương nhiên chính thức trở thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Do đó, lực lượng lao động trong cộng đồng ASEAN sẽ tự do đi lại và tìm kiếm việc làm.
Ngoài ra, căn cứ theo Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp với nội dung được nêu trong văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định các mạng lưới tổ chức ĐBCL và KĐCL giáo dục quốc tế, khu vực:
+ Mạng lưới quốc tế các tổ chức ĐBCL giáo dục đại học (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education –INQAAHE);
+ Mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Quality Network – APQN);
+ Mạng lưới các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network (AUN);
+ Mạng lưới các tổ chức ĐBCL của các nước ASEAN (AQAN);
+ Các tổ chức ĐBCL giáo dục khác.
– Hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục của một số nước, khu vực trên thế giới:
+ ĐBCL và KĐCL giáo dục của Hoa Kỳ và Bắc Mỹ: Sơ lược về quá trình phát triển các hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục tại Hoa Kỳ; Hệ thống các tổ chức KĐCL trường và chương trình đào tạo của Hoa Kỳ; KĐCL chương trình đào tạo của tổ chức ABET, AACSB, TEAC,…
+ ĐBCL và KĐCL giáo dục của Châu Âu: Quá trình phát triển các hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục tại Châu Âu; Hiệp định Bologna và những tác động đến hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục Châu Âu; Bộ tiêu chuẩn hướng dẫn hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục của Châu Âu,…
+ ĐBCL và KĐCL giáo dục của các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Các hoạt động ĐBCL và KĐCL cấp trường, cấp chương trình đào tạo tại một số quốc gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Ôxtrâylia, Philippin, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á…
Bên cạnh đó, căn cứ tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình tự thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo Điều 3. Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp tại Khoản 1 quy định: Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận trong các trường hợp sau đây: “c)văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài mà chương trình giáo dục đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng”.
Và, tại Khoản 1, Điều 8,Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nêu rõ: “Việc kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam hoặc theo quy định của pháp luật nước ngoài nếu cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài.”
Do đó, hệ thống văn bằng tại các trường đại họcđược Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục các trường Đại học và Cao đẳng công lập ở Philippines (AACCUP) kiểm định và công nhậnthìBộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phải công nhận văn bằng đó, vì Cục KT&KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạoViệt Nam và Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục các trường Đại học và Cao đẳng công lập ởPhilippines (AACCUP) đều là thành viên mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQN). Ngoài ra Philippines và Việt Nam là thành viên trong cộng đồng kinh tế Asean.
Như vậy, những văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được một trong các tổ chức mạng lưới kiểm địnhtrong Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT, Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐTvàNghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ,hiển nhiên được công nhận tại Việt Nam và ở các nước trên thế giới.
Tuy nhiên, bất cập nhất hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan,đơn vị trong nước hiểu chưa đúng hoặc chưa nắm rõ tính pháp lý văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp cho người Việt Nam, đặc biệtcùng là thành viên trong mạng lưới tổ chức kiểm định quốc tếvà cũng là thành viên cộng đồng kinh tế Asean thì không thể không công nhận tính hợp phápcủa nhau.
Hy vọng trong thời gian tới không còn cách hiểu khác nhau về giá trị văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam, khi thị trường lao động Asean đã chính thức bắt đầu.Nếu giáo dục trong nước tách biệt với khu vực và thế giới, sẽ vô hình chung gây khó khăn, cản trở lực lượng lao động Việt Nam đi lại, tìm kiếm việc làm ngay tại thị trường của mình nói chung và cộng đồng Asean nói riêng.

Gửi phản hồi

Tin tức khác