Vân Canh: tiếp tục phát triển ổn định, thực hiện tốt vụ sản xuất Hè Thu 2015

Đầu quí 2 năm 2015, UBND huyện Vân Canh (Bình Định) tổ chức hội nghị sơ kết vụ Đông Xuân 2014 -2015, và triẻn khải nhiệm vụ sản xuất vụ Hè Thu 2015.

Quang cảnh hội nghị sơ kết huyện Vân Cạnh.

Quang cảnh hội nghị sơ kết huyện Vân Cạnh.

Tại Hội nghị, ông Trần Kim Vũ – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh dù đạt được kết quả khả quan trong vụ sản xuất Đông Xuân năm 2014 – 2015, tuy nhiên các cơ quan chức năng phải thật sự bám sát, tập trung theo dõi thường xuyên những biến động của thời tiết, dịch bệnh,… ngoài ra cần tập trung xem xét lại quy trình chăm sóc cây lúa lai, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cây lúa phát triển không đồng đều và hiện tượng đồng bào còn sạ dày gây lãng phí giống.

Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện cần quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, phổ biến kiến thức chuyên môn cho bà con nông dân, và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hướng đến hoàn thành kế hoạch và mục tiêu vụ sản xuất vụ hè Thu năm 2015.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện năm 2014– 2015 tăng hơn 3650 ha, gồm: diện tích cây lúa đạt hơn 106%, cây ngô đạt 215%; cây lạc đạt 103% so cùng kỳ; rau các loại đạt 135% so cùng kỳ; các Loại cây trồng khác cũng đều đạt 100% trở lên so cùng kỳ; riêng cây mía, do cơ chế thu mua không thuận lợi, giá cả bấp bênh nên diện tích mía chỉ đạt 32% so cùng kỳ.  Về chăn nuôi, thủy sản; đàn trâu, bò, lợn và gia cầm tiếp tục phát triển ổn định, tăng so với cùng kỳ./.

Trả lời

Tin tức khác