Vĩnh Phúc: Độc đáo tích trò “Tứ thú nhân lương”

Tác giả: Tiến Dũng

Tứ thú nhân lương hay còn gọi là trò “ Tứ dân chi nghiệp, Bách nghệ khôi hài” (Sĩ, nông, công, thương) với các trò biểu diễn cách điệu mô phỏng kiểu xã hội nông nghiệp thời xưa như: Thầy đồ dạy học, nông phu cấy cày, xúc tép, câu ếch, thương nhân đi buôn, thợ mộc đục, bào đó là những nghề đã tồn tại, gắn bó với đời sống nhân dân ta từ xa xưa đến nay.

IMG_1502

Tích trò sĩ, nông, công, thương được diễn ra vào 9/1 âm lịch hàng năm ở chùa Phú, thôn Mậu Thông, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên.

Trò diễn này thường được tổ chức vào 9/1 âm lịch hàng ở chùa Phú, thôn Mậu Thông, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên. Theo truyền thuyết thì trò diễn  “ Tứ dân chi nghiệp” xuất hiện từ lâu, không nhớ rõ vào năm nào, trò diễn lại nhằm tiến cúng các  bậc Tiền nhân đã có công dạy cho dân Lạc Việt các nghề nông và thủ công tử thủa dựng nước. Trò diễn “ Tứ thú (Phú) nhân lương”  như nhắc nhở mỗi làng quê phải coi bốn nghề làm gốc và mỗi người, mỗi nhà hãy chọn lấy một nghề để tạo dựng cuộc sống vững bền. Đằng sau đó là tái hiện một cuộc sống sinh hoạt khá toàn diện, phát triển ở một cộng đồng hài hòa, nhân ái. Trò diễn sĩ, nông, công, thương được hiểu như sau:

Sĩ là tầng lớp trí thức, có học thức. Nông là nông dân. Công là ngừoi làm nghề thủ công truyền thống. Thương là người buôn bán kinh doanh. Ông cha ta xưa đã xếp 4 tầng lớp nghề nghiệp trong xã hội như trên, qua trò diễn trên người Việt ta đã có truyền thống trong việc học hành. Từ ngàn xưa kẻ sĩ trong xã hội vẫn được xem trọng, kẻ sĩ luôn được đánh giá cao, có văn hóa thường đạt tới thành tựu về nhiều mặt – Kiến thức, địa vị, tiền tài, quyền lực, thuộc tầng lớp cao trong xã hội.

IMG_1499

Tiếp sau tri thức là nông dân, tầng lớp này được ông cha ta coi trọng ở hàng thứ 2. đối với tầng lớp nông dân những người sản xuất ra lương thực được ông cha ta rất đề cao bởi “ có thực mới vực được đạo”.  Đối với người là nghề thủ công cũng rất được coi trọng bởi họ sản xuất ra phương tiện sản xuất, giúp ích rất lớn cho bà con làm nông nghiệp cũng như nhiều nghề khác, nghề này cũng tạo được công ăn việc làm trong bà con nông dân trong lúc nông nhàn tạo một phần thu nhập đáng kể.Trong bốn tầng lớp xã hội kể trên thương (Buôn bán) được ông cha ta xếp cuối cùng so với 3 nghề trên. Trong quan niệm Người Việt ta, xưa cho rằng nghề kinh doanh chỉ là buôn “nước bọt” mua chỗ này rẻ rồi bán cho chỗ khác đắt hơn ăn chênh lệch không làm ra cả cải vật chất, sản phẩm tinh thần cho xã hội.

Tuy nhiên trong xã hội ngày nay đã thay đổi so với trước nên mọi quan niệm cũng được thay đổi theo. Cả 4 tầng lớp sĩ, nông, công, thương đều có vai trò, vị trí ngang nhau trong xã hội.

Trò diễn Tứ thú nhân lương mới được phục dựng lại lần đầu tiên năm 2009, nội dung mà trò diễn sĩ, nông, công, thương mang tính lichr sử văn hóa truyền thống, nó đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.

Gửi phản hồi

Tin tức khác