Vĩnh Phúc: Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh quyết định quan trọng về nhân sự, nhiệm vụ 2015

Tác giả: Phúc Vĩnh

Kết thúc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
.
Ngày 12/12, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 bước sang ngày làm việc thứ ba dưới sự chủ tọa điều hành của các đồng chí: Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Trong ngày làm việc , HĐND tỉnh tiếp tục nội dung giám sát, chất vấn , trả lời chất vấn, thông qua dự thảo các nghị quyết và bế mạc kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11, khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11, khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 11 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả kiện toàn cơ quan của HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách của HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên, bầu ông Nguyễn Quốc Hùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ là thành viên Ban Kinh tế -Ngân sách của HĐND tỉnh. Cũng tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiếp tục nội dung giám sát, HĐND tỉnh đã nghe một số ý kiến thảo luận về công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; nghe lãnh đạo Sở Y tế giải trình về những nội dung đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí Dương Thị Tuyến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu giải trình về công tác tổ chức, định hướng phát triển ngành y tế; công tác sắp xếp bộ máy, tập trung phát triển nguồn nhân lực nhằm từng bước khắc phục tình trạng thấp kém; tăng cường công tác quản lý ngành và công tác đào tạo nguồn nhân lực; tập trung chỉ đạo tổ chức tốt lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Kết luận phần giám sát, đồng chí Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND đã khái quát những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Để từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với sự nghiệp y tế nói chung và công tác khám, chữa bệnh nói riêng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khám, chữa bệnh; nghiên cứu, rà soát để tiếp tục tham mưu, bổ sung hoàn thiện các chính sách về y tế cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, thực hiện sự phân cấp, phân công nhiệm vụ, sự phối hợp giữa cấp và ngành, giữa các ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khám, chữa bệnh. Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy và kiện toàn các cơ sở y tế cho phù hợp, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh; thực hiện Đề án kết cấu hạ tầng; Đề án 1816; Ðề án xây dựng bệnh viện vệ tỉnh, quản lý chất lượng bệnh viện với quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm. Xây dựng kế hoạch, chương trình cải tiến chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí, trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh viện; có các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế; tránh tai nạn, rủi ro, phơi nhiễm nghề nghiệp; xác định những vấn đề ưu tiên trong cải tiến chất lượng phù hợp với thực tế từng bệnh viện. Trước hết, cải tiến quy trình điều trị, xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, thanh toán viện phí, chế độ bảo hiểm y tế, thực hiện Quy định số 1313 của Bộ Y tế về quy trình khám, chữa bệnh tại khoa khám bệnh tại bệnh viện; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện. Bố trí nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng tiên tiến, hiện đại tại các bệnh viện tuyến tỉnh và phổ cập tại tuyến y tế cơ sở, nhằm nâng cao các dịch vụ y tế đảm bảo chất lượng phục vụ người bệnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế tuyển dụng đảm bảo số bác sỹ, dược sỹ theo quy định; tăng cường giáo dục, hướng dẫn thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế. Quan tâm công tác xã hội hóa về y tế, thúc đẩy các hoạt động liên doanh, liên kết trong lĩnh vực y tế, khuyến khích mô hình phát triển của các loại hình y tế ngoài công lập, tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng trong các cơ sở y tế.Thường xuyên thanh, kiểm tra, giám sát (định kỳ và đột xuất); xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân sai phạm và động viên, khen thưởng, nêu gương kịp thời các tập thể, cán bộ tận tâm với nghề.

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm. Theo đó, ngành Công thương trả lời về các nội dung: Tình hình thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, hoạt động của các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp hiện nay và giải pháp chỉ đạo thực hiện; việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn giữa hợp tác xã dịch vụ điện và Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chưa được giải quyết dứt điểm; nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp tháo gỡ; tình trạng bán hàng không theo giá niêm yết, hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và gian lận thương mại diễn ra trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, thất thu ngân sách Nhà nước, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch trả lời các nội dung: Thực trạng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá cơ sở, những tồn tại, bất cập và giải pháp thực hiện; tình hình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; kết quả triển khai thực hiện công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề nghị và khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không trưng bày, sử dụng biểu tượng, linh vật theo tạo hình, hình thức không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ở cổng, cửa, khu di tích, đình, chùa, công sở cơ quan, đơn vị gây phản cảm về thẩm mỹ, văn hoá, tâm linh ở những nơi công cộng. Lãnh đạo Công an tỉnh trả lời về tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ trọng án, đặc biệt là các vụ án giết người, sử dụng vũ khí nóng theo kiểu xã hội đen, cướp giật, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc cho nhân dân; làm rõ nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trong thời gian tới. Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục khi năm 2014, Viện kiểm sát không phê chuẩn 17 lệnh, yêu cầu thay đổi 2 quyết định khởi tố, hủy bỏ 5 quyết định của Cơ quan điều tra; đề ra 601 yêu cầu điều tra có căn cứ, đúng pháp luật; ban hành 28 bản kiến nghị vi phạm trong công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm và điều tra án hình sự. Lãnh đạo Cảnh sát PCCC trả lời giải trình làm rõ nguyên nhân việc thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ cháy làm thiệt hại lớn đến tài sản của cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng an ninh trật tự, gây lo lắng cho nhân dân và các giải khắc phục.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu đánh giá về sự điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau khi khái quát phân tích quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh từ khi tái lập tỉnh đến nay, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Những năm gần đây, bằng sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng, trong phát triển công nghiệp; đã lựa chọn được cơ cấu đầu tư, ưu tiên cho công nghiệp hỗ trợ về lĩnh vực xe máy, điện tử, vật liệu xây dựng; tập trung thu hút các nhà đầu tư; quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân; giải quyết những bức xúc của nhân dân; chấn chỉnh bất cập trong đầu tư công; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho phát triển; thực hiện tốt công tác quy hoạch; quan tâm đến các lĩnh vực văn hoá xã hội, phân luồng học sinh sau THCS, dạy nghề, giải quyết việc làm; phát triển dịch vụ, du lịch. Tuy nhiên, chất lượng nhân lực của tỉnh còn thấp; có nhiều khó khăn trong GPMB; lợi thế trong sự cạnh tranh giảm. Trước tình hình trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu lên trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các cấp, các ngành, công chức, viên chức trong việc phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp; vai trò giám sát của HĐND…

Đồng chí Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả của phiên chất vấn, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị báo cáo và giải trình rõ những vấn đề theo yêu cầu. Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, các cơ quan đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri; chủ động đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp, khắc phục trong thời gian tới. Thủ trưởng cơ quan đã trả lời chất vấn rõ ràng, cụ thể, thẳng thắn và nhận trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân đối với lĩnh vực của mình, ngành mình. Đặc biệt là tinh thần và trách nhiệm cao của Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo giải trình làm rõ thêm các nội dung HĐND tỉnh đã chất vấn mà Thủ trưởng các cơ quan đã trả lời.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với tinh thần trao đổi thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm và xây dựng cao để các cơ quan Nhà nước ở địa phương cùng tập trung vào việc giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội mà cử tri, đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Nhìn chung, các câu hỏi của các vị đại biểu HĐND tỉnh đặt ra rất trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào các nhóm vấn đề đã lựa chọn. Thủ trưởng các cơ quan trả lời chất vấn đã chuẩn bị nội dung ngắn gọn theo yêu cầu và trả lời thẳng thắn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và kể lể thành tích, thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Vọng đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra để giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà HĐND tỉnh đã chất vấn, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp mà UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan đã đề ra.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 của tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015; Nghị quyết về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2019; Nghị quyết về chấp thuận các công trình, dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về tiêu chí các dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C; Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2011-2015 tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về việc sửa đổi khoản 5, Điều 1, Nghị quyết 20/2008 của HĐND về hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Nghị quyết về ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết về thông qua đề án thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Phúc Yên; Nghị quyết về việc đặt tên Quảng trường trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết về việc bãi bỏ 04 Nghị quyết của HĐND tỉnh, do không còn phù hợp; Nghị quyết về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2015.

Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Văn Vọng, Uỷ viên T. Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bế mạc kỳ họp./.

Trả lời

Tin tức khác