Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Thông tin, Truyền thông ở Vĩnh Tường

Tác giả: Lê Văn Thắng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Vĩnh Tường

Trong những năm qua, công tác Thông tin- Truyền thông của huyện Vĩnh Tường luôn được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát. Phòng Văn hóa và Thông tin đã cơ bản thực hiện tốt chức năng quản lý, tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, chương trình nhiệm vụ công tác và các giải pháp thực hiện hiệu quả, sát với tình hình thực tế ở địa phương.

Picture1

Nhờ vậy, trong năm 2014, công tác quản lý nhà nước về Thông tin – Truyền thông trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phục vụ kịp thời các sự kiện, các nhiệm vụ chính trị của các địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương nâng cao nhận thức và đời sống cho nhân dân. Được thể hiện trên các mặt công tác cụ thể như sau:

Về lĩnh vực Báo chí – Xuất bản, đã tích cực tham mưu cho UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về xuất bản và định hướng công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã, Cổng Thông tin GTĐT huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện có 16 đài truyền thanh không dây, dự kiến từ nay đến hết năm 2015 lắp đặt mới 14 đài truyền thanh không dây cấp xã (01 đài nâng cấp) theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Quyết định số 1118/QĐ-CT ngày 21/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp cơ sở giai đoạn 2013- 2020. Các đài Truyền thanh huyện và xã, thị trấn, Cổng thông tin GTĐT hoạt động ổn định, nội dung phong phú, đa dạng.

Cuối năm 2013, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của huyện Vĩnh Tường bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả, là kênh thông tin chính thống của huyện trên mạng Internet phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện; là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan, đơn vị thuộc huyện với các tổ chức, cá nhân; là đầu mối cung cấp, hướng dẫn và tra cứu các hồ sơ các dịch vụ công của cơ quan hành chính, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính công của huyện.

Ban biên tập Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện đã xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng bộ phận; làm tốt công quản lý, vận hành; cập nhật, cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin đảm bảo kịp thời, đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…Hiện nay, Cổng TTGTĐT tiếp tục đồng bộ hóa các kết nối, tích hợp đa dạng thông tin, mở thêm và duy trì đều đặn 15 chuyên mục, đăng tải tin, bài, phóng sự chính luận, nghiên cứu, trao đổi, v.v…ảnh, pa nơ tuyên truyền, văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính; các chương trình phát thanh và phóng sự truyền hình trực tuyến, kế hoạch công tác tuần của lãnh đạo huyện.
Hiện có 04 cơ sở in phun khổ lớn, 01 cơ sở in sách vở cho học sinh, 25 cơ sở bán sách báo, hơn 40 đại lý photocopy…các cơ sở in ấn, xuất bản, phát hành đều hoạt động có nề nếp thực hiện đúng theo quy định của Luật Xuất bản. Công tác kiểm tra, thu hồi, xử lý, tiêu hủy các ấn phẩm vi phạm Luật Xuất bản, phát hành… được tiến hành thường xuyên, hiệu quả.
Về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông là Vinaphone, Viettel, Mobiphone; hơn 60 trạm BTS loại I, loại II của 3 doanh nghiệp viễn thông là Vinaphone, Viettel, Mobiphone; trên 80 cơ sở kinh doanh đại lý Internet công cộng; 1 Bưu điện huyện, 4 bưu cục và 26 điểm Bưu điện – Văn hóa xã. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, quản lý các trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông. Đề xuất công tác quy hoạch hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch chung của các địa phương theo quy hoạch nông thôn mới và văn minh đô thị. Chủ động tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn huyện. Thực hiện Công văn số 56 ngày 21/02/2014 của Sở Thông tin- Truyền thông về việc tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh đại lý Internet công cộng và trò chơi điện tử trực tuyến, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định số 141 ngày 25/3/2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh đại lý Internet công cộng và trò chơi điện tử trực tuyến trên địa bàn, tổ chức đợt kiểm tra 84 đại lý, cơ sở kinh doanh dịch vụ internet. Qua kiểm tra nhìn chung các đại lý đều chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, của ngành đề ra như: Có đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có hợp đồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; niêm yết nội quy phòng máy; nội quy, tiêu lệnh PCCC; bảng giá cước; giờ mở, đóng cửa; cam kết an ninh trật tự…Tuy nhiên, còn có một số lỗi vi phạm phổ biến của các đại lý như: Để khách hàng truy nhập vào các trang mạng có thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy, cờ bạc; việc treo biển “Đại lý internet” không kèm theo số đăng ký kinh doanh đại lý internet; 04 đại lý có địa điểm kinh doanh cách cổng trường THPT trong phạm vi 150 m (xã Đại Đồng 02 đại lý, thị trấn Vĩnh Tường 02 đại lý); 06 đại lý có phòng không đủ diện tích theo quy định (Yên Bình, Kim Xá, Lý Nhân, An Tường, Tứ Trưng, Vĩnh Thịnh…); thực hiện Công văn số 206 ngày 28/5/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức thẩm định và cấp giấy xác nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động cho 53 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tăng cường quản lý đối với Bưu điện huyện về hoạt động bưu chính, chuyển phát; với Trung tâm Viễn thông huyện về cung cấp các dịch vụ và sản xuất kinh doanh và đầu tư hạ tầng thông tin. Phổ biến và tuyên truyền Luật Viễn thông ngày 23/11/2009; Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Luật Xuất bản ngày 20/11/2012; Nghị định 72/2013/NĐ-CP; Nghị định 174/2013/NĐ-CP; Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin- Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Nhờ có sự quản lý chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên mà chất lượng và dịch vụ bưu chính, viễn thông ngày càng phong phú, phù hợp; các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động có nề nếp và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay.

Về lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin, Phòng đã tích cực phối hợp với Văn phòng UBND huyện tham mưu với lãnh đạo huyện nâng cấp mạng LAN; Kế hoạch triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành nguồn mở cho lãnh đạo và cán bộ các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Huyện ủy, UBND huyện; thực hiện việc lắp đặt và đưa vào sử dụng phòng họp trực tuyến đảm bảo yêu cầu. Hệ thống mạng LAN – mạng máy tính nội bộ của huyện hoạt động ổn định.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đều triển khai ứng dụng tốt các phần mềm công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học tập và sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên tổ chức đánh giá thực trạng, hiệu quả về hạ tầng và ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn về số lượng, chất lượng, thiết bị CNTT theo tiêu chí đáp ứng việc khai thác, vận hành 03 ứng dụng: Thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Cổng TTĐT thành phần và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động quản lý nhà nước về Thông tin- Truyền thông trên địa bàn huyện Vĩnh Tường cũng còn những hạn chế nhất định, đó là: Công tác quản lý chưa thường xuyên, chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền chưa cao; hoạt động của các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã còn nhiều khó khăn; cơ sở vật chất của một số Đài Truyền thanh cấp xã xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền; nhân lực ngành thông tin và truyền thông còn thiếu và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chưa chặt chẽ…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Thông tin – Truyền thông trên địa bàn trong thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình ở địa phương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với các hoạt động dịch vụ kinh doanh về lĩnh vực thông tin truyền thông. Thường xuyên theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động truyền thông trên địa bàn, đặc biệt là đối với hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền thông – Internet.
Tăng cường tổ chức hoạt động, quan tâm đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, tổ chức, hướng dẫn hoạt động.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, điều hành, định hướng thông tin đối với các Bản tin của huyện đảm bảo các thông tin đăng tải đúng quy định, thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ bí mật thông tin, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương.

Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, như: Công an, Cảnh sát PCCC, Quản lý thị trường trong công tác hướng dẫn, kiểm tra…Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn các cơ sở khi có dấu hiệu sai phạm; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định của ngành và pháp luật Nhà nước.
Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, khắc phục hạn chế khó khăn, thực hi

ện tốt những nhiệm vụ nêu trên, tin tưởng rằng công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông trên địa bàn huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự – an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm tiếp theo./.

Gửi phản hồi

Tin tức khác